Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

СИСТЕМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Назва:
СИСТЕМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,64 KB
Завантажень:
234
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДРОЗД ІРИНА КУЗЬМІВНА
УДК 657.631.8
СИСТЕМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор
ШВЕЦЬ Віктор Григорович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри обліку і аудиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
БІЛУХА Микола Тимофійович,
Київський національний торговельно-економічний університет;
доктор економічних наук, професор
РУДНИЦЬКИЙ Василь Степанович,
Львівська комерційна академія Укоопспілки,
завідувач кафедри аудиту;
 
доктор економічних наук, професор
ШЕВЧУК Володимир Олександрович,
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України,
проректор з навчально-методичної роботи.
Провідна установа: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, кафедра обліку підприємницької діяльності, м. Київ.
Захист відбудеться “14 ” червня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90 а, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, кімн. 12.
Автореферат розісланий “6” травня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
к.е.н. доцент О.І. Жилінська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Необхідність ефективного державного регулювання розвитку національної економіки та формування інститутів управління в умовах ринкового середовища зумовлює створення дійової системи фінансово-економічного контролю. Її стратегічна мета – забезпечення стабільності економічного зростання країни шляхом запобігання фінансовим порушенням і неефективному використанню державного майна. Протягом останніх років відбулися еволюційні перетворення означеної системи в напрямі адаптації до вимог сучасного перерозподілу власності.
Проте внаслідок нескоординованої трансформації цієї системи вона потребує надто великих ресурсів, має багато вад систем ще радянського періоду, тому морально застаріла і характеризується лише створенням окремих елементів державного контролю у сфері економіки.
Досвід інших країн свідчить, що раціональна організація та ефективне функціонування системи фінансово-економічного контролю покращує керованість економіко-правових і ринкових відносин, удосконалює їх із забезпеченням дотримання національних економічних інтересів. Така система, створювана та вдосконалювана з урахуванням світових досягнень у цій сфері, має сприяти економічному зростанню та інтеграції України зі світовим співтовариством.
Створення цілісної системи фінансово-економічного контролю в Україні не завершено. Проте намагання окремих контролюючих органів підвищити ефективність означеної системи та усунути внутрішні диспропорції її розвитку шляхом посилення регулятивних вимог та контрольного тиску не дають очікуваного ефекту. В цьому зв’язку кардинальний перегляд функціонування окремих органів контролю і структурна перебудова всієї системи фінансово-економічного контролю загалом визначають зміст трансформаційних процесів, що набувають особливої актуальності в умовах ринкової економіки. Вони потребують координації зусиль органів законодавчої та виконавчої гілок влади, контролюючих органів, підприємств і організацій усіх секторів економіки та науковців.
Теоретичні та практичні аспекти методології й організації контролю і споріднених з ним обліково-аналітичних функцій досліджені в працях М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, Б.І.Валуєва, С.Ф.Голова, Н.І.Дорош, Г.М.Давидова, Є.В.Калюги, Л.М.Крамаровського, М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: СИСТЕМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок