Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АЗАМАКРОЦИКЛІЧНІ КОМПЛЕКСИ МІДІ ТА НІКЕЛЮ З ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ ЗАМІСНИКАМИ І ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З МОЛЕКУЛАМИ-ГОСТЯМИ

АЗАМАКРОЦИКЛІЧНІ КОМПЛЕКСИ МІДІ ТА НІКЕЛЮ З ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ ЗАМІСНИКАМИ І ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З МОЛЕКУЛАМИ-ГОСТЯМИ

Назва:
АЗАМАКРОЦИКЛІЧНІ КОМПЛЕКСИ МІДІ ТА НІКЕЛЮ З ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ ЗАМІСНИКАМИ І ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З МОЛЕКУЛАМИ-ГОСТЯМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,67 KB
Завантажень:
470
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Л.В.ПИСАРЖЕВСЬКОГО
ПРИХОДЬКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УДК 541.49 : 546,74 + 546,56
АЗАМАКРОЦИКЛІЧНІ КОМПЛЕКСИ МІДІ ТА НІКЕЛЮ З ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ ЗАМІСНИКАМИ І ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З МОЛЕКУЛАМИ-ГОСТЯМИ
02.00.01 - неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,
Лампека Ярослав Дмитрович,
Інститут фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського
НАН України, провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Неділько Сергій Андрійович,
Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри неорганічної хімії
кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник
Стрижакова Наталія Григорівна,
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа: Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Одеса.
Захист відбудеться " 12 " березня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.190.01 в Інституті фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України за адресою: 03039, Київ-39, проспект Науки, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, Київ, проспект Науки, 31.
Автореферат розісланий “ 6 ” лютого 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Бобонич Ф.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з напрямків сучасної хімії, який активно розвивається останнім часом, є вивчення зв’язку між електронною і просторовою будовою молекул, які містять кілька реак-ційних центрів, та їх фізико-хімічними властивостями і хімічною поведінкою. Окремим завданням при цьому виступає отримання металвмісних сполук, що здатні селективно зв’язувати іони або мо-леку-ли, впливаючи на їх реакційну здатність у розчинах, або виступати в якості структурних блоків для отримання кристалічних матеріалів з цінними фізичними властивостями.
Комплекси перехідних металів з азамакроциклами, які містять гетероциклічні замісники, в силу своєї поліфункціональності (металічний центр, здатний взаємодіяти з субстратом за рахунок донорно-акцепторного зв'язку, та замісник, що може приймати участь у формуванні водневих зв'язків), відкривають широкі можливості для управління ефективністю та селективністю субстрат-рецепторної взаємодії шляхом цілеспрямованих змін їх електронної та просторової будови. Вико-ристання гетероциклічних сполук як конформаційно жорстких фрагментів між макро-циклічними субодиницями дозволяє отримати оліго(макро-циклічні) комплек-си, в тому числі і такі, що містять різні іони металів. Однак вибір таких об'єктів на сьогодні дуже обмежений, а описані в літературних джерелах методи їх отримання є, як правило, багатостадійними і складними у препаративному відношенні.
Таким чином, актуальність даної роботи обумовлена потребою отримання нових полі-центрових макроциклічних комплексів, з?ясування впливу електронних властивостей іона металу та молекуляр-ної будови даних комплексів на фізико-хімічні властивості субстрат-рецеп-тор-них адуктів, вивчення можли-вос-тей викорис-тан-ня таких сполук у якості робочих тіл хемосенсорів або структур-них блоків для створення нових матеріалів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилась в рамках відомчої тематики відділу №5 Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України за пріоритетними напрямками: "Моле-кулярно-організовані системи за участю координаційних сполук d-металів" (№ Держреєстрації 0196U0021), "Гетерогенні реакції координаційних сполук з екологічно важливими іонами металів та малими молекулами" (№ Держреєстрації 0197U006386), "Спрямований синтез і фізикохімія координаційних сполук, їх ансамблів, та одержання за їх участю гетерогенних систем для створення нових екологічно орієнтованих матеріалів" (№ Держреєстрації 0100V006230), а також про-ек-ту "Супрамолекулярні системи на основі координаційних сполук: молекуляр-не розпіз-навання та поліелектронні редокс-процеси в багатокомпонентних субст-рат-рецепторних комплексах" (№ Держреєстрації 0197U019587), що фінансувались Державним фондом фундамен-тальних досліджень Міністерства освіти і науки України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: АЗАМАКРОЦИКЛІЧНІ КОМПЛЕКСИ МІДІ ТА НІКЕЛЮ З ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ ЗАМІСНИКАМИ І ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З МОЛЕКУЛАМИ-ГОСТЯМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок