Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУДІВНИЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУДІВНИЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ)

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУДІВНИЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,03 KB
Завантажень:
455
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Бурляй Ольга Іванівна
 
УДК 69.003.330.322.16
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В БУДІВНИЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ)
Спеціальність 08.07.03 – Економіка будівництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Республіканському вищому навчальному закладі (РВНЗ)“
Кримський інженерно-педагогічний університет” (м.Сімферополь)
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Османов Ісмаїл Халікович,
завідувач кафедрою економіки і менеджменту
РВНЗ “Кримський інженерно-педагогічний університет”
Міністерства освіти і науки
Автономної Республіки Крим (АР Крим)
 
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Клейменов Олексій Матвійович,
завідувач кафедрою менеджменту
Кримського економічного інституту
Київського Національного
економічного університету ім. Вадима Гетьмана
кандидат економічних наук, доцент
Зельцер Євген Робертович,
доцент кафедри підприємницької діяльності та аудиту
Інституту післядипломної освіти
Київського національного університету
будівництва і архітектури МОН України
Провідна установа Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економіки України
Захист відбудеться 6 вересня 2006 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31.
Автореферат розісланий 2 серпня 2006 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, доцент Погорельцев В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В умовах прискорення темпів трансформації економіки України в ринкову інвестиційні процеси відіграють все більш провідну роль в діяльності будь-якої галузі. Чим інтенсивнішою буде активізація інвестиційної діяльності, тим ефективніше будуть здійснюватися ринкові перетворення. Значна роль в цьому процесі належить капітальному будівництву.
Переклади публікацій робіт Гітмана Л. Д., Джонка М. Д., Кейнса Дж. М., Макконнелла К.Р., Брю С.Л., Нємець Ю., Райта Д. та інших відображають західний досвід і теорію управління інвестиційними ресурсами, які не можуть бути безпосередньо застосовані до умов трансформаційного періоду економіки України.
Суттєвий вклад в розвиток управління інвестиційними процесами перехідної економіки вносять вітчизняні вчені Алімов А.А., Амоша А.І., Бакаєв А.А., Бланк І.А., Геєць В.М., Гойко А.Ф., Ємельянов А.С., Загородній А.Г., Колот І.П., Лукінов І.І., Ніколаєв В.П., Федоренко В.Г., Чумаченко М.Г., Шевчук В.Я. та інші. В їх роботах розглядаються методологічні і методичні основи управління інвестиційними процесами. Разом з тим практично відсутні роботи, в яких досліджується проблема розподілу бюджетних інвестицій в капітальному будівництві. Тому дослідження, спрямоване на пошук ефективних шляхів раціонального розподілу таких інвестицій, є актуальним як в науковому, так і в прикладному аспектах.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт РВНЗ Кримського інженерно-педагогічного університету по проблемі ефективності використання ресурсного потенціалу Криму (номер державної реєстрації № 018800083950 і 0102 v 000128).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є теоретичне обґрунтування і розробка науково-методичного забезпечення підвищення ефективності капітальних інвестицій в будівництві на основі формування раціонального механізму використання обмежених бюджетних коштів.
Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувалися наступні задачі:
· досліджена сутність, специфіка і особливості інвестиційної діяльності в капітальному будівництві на регіональному рівні;
· проаналізовано і дано оцінку існуючому механізму розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються на об'єкти капітального будівництва;
· обґрунтовано методичні підходи і визначені критерії оцінки показників незакінчених об'єктів при формуванні банку технічної і економічної інформації (ТіЕІ) баз даних по всіх видах промислового, цивільного і лінійно-протяжного будівництва для різних замовників об'єктів на регіональному рівні;
· виконана постановка і розроблена багатокритеріальна економіко-математична модель:
- визначення раціональної структури об'єктів нового і незавершеного будівництва для включення їх до “портфелю замовлень”;
- ефективного розподілу обмежених капітальних інвестицій по об'єктах будівництва;
· всі вищезазначені задачі розв’язані в комплексі по різних замовниках будівельних об'єктів в регіоні;
· формування: оцінок ефективності будівельних об'єктів для включення в раціональний набір для наступного інвестування; показників ТіЕІ для вирішення вищезазначених задач; розрахункових обсягів капітальних інвестицій, необхідних на будівельні об'єкти;
· удосконалено механізм підвищення ефективності розподілу обмежених бюджетних коштів на об'єкти капітального будівництва;
· запропоновано шляхи прискореного скорочення обсягів незавершеного будівництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУДІВНИЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок