Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА ЧЛЕНІВ СІМ'Ї

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА ЧЛЕНІВ СІМ'Ї

Назва:
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА ЧЛЕНІВ СІМ'Ї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,14 KB
Завантажень:
41
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМIЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Жилінкова Ірина Володимирівна
УДК 347.6
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
МАЙНА ЧЛЕНІВ СІМ'Ї
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право
і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Харків-2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України
Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Азімов Чінгізхан Нуфатович, професор кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Шевченко Ярославна Миколаївна, завідуюча відділу цивільного і трудового права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України;
доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Підопригора Опанас Андронович, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Луць Володимир Васильович, завідувач кафедри цивільного права і процесу Прикарпатського державного університету імені Василя Стефаника.
Провідна установа: Одеська національна юридична академія, кафедра цивільного права, Міністерство освіти і науки України, м.Одеса
Захист відбудеться “31” жовтня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м.Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків-24, вул. Пушкінська, 77
Автореферат розісланий “29” вересня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В.Д.
Відповідальний за випуск: канд. юрид. наук Ігнатенко В.М.
Підписано до друку 11.09.2000 р. Формат 60х90. Папір офсетний.
Обсяг 1,8 друк. арк. Тир. — 100.
Друкарня інформаційно-правового центру "Ксилон"
61002, м. Харків-2, вул.Сумська, 76-а.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Соціально-економічні зміни, що відбулися в нашій країні за останні роки, зробили вирішальний вплив на розвиток відносин власності, в тому числі й тих, що складаються з участю членів сім'ї. Відродження права приватної власності та поява нових її об'єктів; відміна обмежень відносно складу і кількості майна; розширення рамок договірної ініціативи членів сім'ї – це ті передумови, які спричинили виникнення зовсім нових видів майнових відносин у сім'ї.
На цьому фоні особливої актуальності набуває проблема пошуку і розробки нових правових механізмів, покликаних адекватно регулювати майнові відносини в сім'ї в сучасних економічних умовах. Йдеться про ті внутрішні юридичні засоби, від якості, оптимальності й ефективності яких багато в чому залежить майбутній розвиток сімейних відносин в Україні в цілому.
При цьому вирішального значення набуває концептуальний аспект проблеми. Ідеї та теорії про сутність і роль майнових відносин у сім'ї (про їх незначущість, другорядність і, як наслідок, недостатню розвинутість), що домінували протягом останніх десятиліть, сьогодні виявилися неспроможними. Це викликає необхідність перегляду ряду базових юридичних концепцій, розробки нових підходів до регулювання майнових відносин у сім'ї, визначення стратегії розвитку цих відносин та їх ефективного правового опосередкування в найближчій і віддаленій перспективі. Ці обставини дають підстави говорити про необхідність комплексного наукового дослідження процесу правового регулювання майнових відносин у сім'ї на сучасному етапі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація виконана на кафедрі цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого відповідно до комплексної цільової програми № 0186.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА ЧЛЕНІВ СІМ'Ї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок