Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЗМІНІ ІМУННОГО СТАТУСУ (анатомо-експериментальне дослідження)

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЗМІНІ ІМУННОГО СТАТУСУ (анатомо-експериментальне дослідження)

Назва:
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЗМІНІ ІМУННОГО СТАТУСУ (анатомо-експериментальне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,64 KB
Завантажень:
490
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Не підлягає сумніву той факт, що існує тісний взаємозв’язок між імунн
ою та ендокринною системами, необхідний для підтримки ген


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО
Овчаренко Володимир Вікторович
УДК: 591.147.6:615.3576 - 53
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЗМІНІ ІМУННОГО СТАТУСУ
(анатомо-експериментальне дослідження)
14.03.01 – нормальна анатомія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Сімферополь - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Луганському державному медичному університеті, Міністерство охорони здоров’я України.
Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Ковешніков Володимир Георгійович, Луганський державний медичний університет, завідувач кафедри анатомії людини.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Пикалюк Василь Степанович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського, завідувач кафедри нормальної анатомії людини;
Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Шутка Богдан Васильович, Івано-Франківська державна медична академія, завідувач кафедри анатомії людини
Провідна установа:
Харківський державний медичний університет, Міністерство охорони здоров’я України.
Захист відбудеться “ 23 ” березня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02, при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського (95006, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (95006, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7).
Автореферат розісланий “ 17 ” лютого 200 5 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук, доцент Новіков М.Ю.
Здано до набору 03.02.2005. Підписано до друку 07.02.2005.
Формат 60х84 1/16 . Папір офсетний. Друк офсетний.
Умовн. друк. арк. 0,8. Тираж 100. Зам. 208. Замовне.
Віддруковано у видавничому центрі ЛугДМУ.
91045, м. Луганськ, кв. 50 років Оборони Луганська, 1.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. В останні десятиліття все більш зростає зацікавленість до пізнання ролі морфофункціональних змін у надниркових залозах як важливій ланці ендокрин-них органів, що відіграють значну роль у загальному ансамблі компенса-торно-пристосувальних реакцій усього організму.
В умовах усезростаючої урбанізації, посилення стресових впливів на організм людини, вивчення адаптаційних змін у наднирко-вих залозах, встановлення морфофункціональних зрушень у цих органах з метою їх корекції й досягнення оптимального рівня функціонування набуває все більшого значення.
Не підлягає сумніву той факт, що існує тісний взаємозв’язок між ендо-кринною та імунною системами, необхідний для підтримки генетичного та фізі-ологічного гомеостазу організму (Валуева Т.К., Малыжев В.А.,1970; Корнева Е.А., Шхинек Э.К., 1988).
Численними експериментальними даними встановлено, що наднирки знаходяться в антагоністичних відносинах з тимусом (Чеснокова В.М., Хмель-ницкий О.К. и соавт., 1989). Існує гіпотеза, що під контролем наднирків відбу-ва-ється нормальна фізіологічна інволюція тимуса в онтогенезі (Бутенко Г.М. и соавт., 1999). Встановлено існування тісних взаємозв’язків між корою наднирків, тимусом, щитоподібною залозою, гіпофізом (Зозулякова С.В. и соавт., 1987; Чес-нокова В.М. и соавт., 1989). Відомо також, що на функціональну активність кор.-кової речовини наднирків істотно впливають ряд гормоноподібних речовин, що продукує тимус (Покровская Е.В., Резников А.Г., 1989; Шулигина А.Б. и соавт. 1989;). Крім того, гормони тимуса необхідні для перетворення незрілих лім-фоцитів в імунокомпетентні клітини (Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., 2000).
Одним із факторів, що визначає рівень імунологічної реактивності організму, є морфофункціональний стан наднирків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЗМІНІ ІМУННОГО СТАТУСУ (анатомо-експериментальне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок