Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Назва:
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,27 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Камінська Тетяна Григорівна
УДК 657.05:631.162 (477)
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2006Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету міністрів України
Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент
Шатковська Людмила Станіславівна,
Національний аграрний університет,
професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Лінник Володимир Григорович,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК
кандидат економічних наук, доцент
Губачова Ольга Марківна,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Провідна установа - Державна академія статистики, обліку та аудиту
Державного комітету статистики України,
кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, м. Київ
Захист відбудеться „20” квітня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий „18” березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З реформуванням бухгалтерського обліку й фінансової звітності визначились підходи і вимоги до системи інформаційного забезпечення, яке повинно сприяти підвищенню результативності управлінських рішень із стратегічних і тактичних питань розвитку підприємства. Дослідження показують, що облік і аналіз сьогодні не повною мірою відповідають сучасним потребам фінансового менеджменту. Існує проблема несформованості обліково-аналітичного забезпечення як інтегрованої системи. У теоретичному плані і в реальній практиці облік зорієнтований головним чином на складання фінансової та податкової звітності, інформація якої є недостатньою для управління. Облік і аналіз не повністю задовольняє користувачів інформації та суб’єктів прийняття рішень. Не достатньо сформовані теоретико-методологічні підходи щодо створення інтегрованої системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту, зокрема, фінансового, що знижує його результативність.
Проблеми розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку та аналізу знайшли своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: М.Т.Білухи, І.О.Бланка, О.С.Бородкіна, Ф.Ф.Бутинця, М.Ф.Ван Бреда, С.Ф.Голова, О.М.Губачової, О.Д.Гудзинського, К.Друрі, Г.Г.Кірейцева, М.В.Кужельного, В.Г.Лінника, М.Р.Метьюса, Є.В.Мниха, В.Б.Моссаковського, М.С. Пушкаря, М.Б.Перери, П.Т.Саблука, В.К.Савчука, Я.В.Соколова, В.В.Сопка, Л.К.Сука, Дж.Фостера, Е.С.Хендріксена, Ч.Т.Хорнгрена, Л.С.Шатковської, М.Г.Чумаченка та інших вчених.
Питання реформування системи бухгалтерського обліку залишаються невирішеними, насамперед через недотримання вимог системності, комплексного підходу до розвитку фінансового і управлінського обліку, аналізу й контролю в концептуальному плані орієнтації на вимоги управління фінансовими ресурсами. В більшості наукових праць методологічні підходи до цих проблем розглядаються окремо. Відсутній інтегрований підхід до формування обліково-аналітичного забезпечення як системи. Важливість та необхідність розробки теоретико-методологічних і практичних засад створення та функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення, що відповідала б вимогам різних рівнів керівників, власників, акціонерів, інвесторів, представників влади та інших користувачів інформації, зумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження та її народногосподарське значення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок