Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНИХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНИХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНИХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,86 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
ШИНТЯПІНА ІННА ВІКТОРІВНА
УДК 378.147:78
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ УМІНЬ
МАЙБУТНИХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ
13.00.02. – теорія та методика навчання музики
і музичного виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Кримському гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Ялта.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Рудницька Оксана Петрівна,
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Мельничук Сергій Гаврилович,
Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
завідувач кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук, доцент
Кречківський Алім Феофілович,
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка,
завідувач кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування.
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра історії, теорії музики та методики музичного виховання, Міністерство освіти і науки України,
м. Рівне.
Захист відбудеться “ 14 ” вересня 2005р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.08 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ -30, вул. Пирогова,9.
Автореферат розісланий “29 ”червня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т. М. Завадська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У Державній національній доктрині розвитку освіти України одним із стратегічних напрямків є створення умов для формування творчої особистості майбутнього вчителя, реалізації і самореалізації його природних задатків і можливостей в освітньому процесі. У відповідності до Законів України “Про вищу освіту”, Концепції педагогічної освіти, Державної програми “Вчитель”, важливість реалізації цього завдання у педагогічної освіті підвищується. У зв’язку з цим нагальною потребою є необхідність виховання нової генерації педагогічних кадрів і розробки комплексу теоретичних і методичних основ забезпечення педагогічного процесу. Зростання сучасних вимог до фахової підготовки працівників музично-педагогічної сфери зумовлює необхідність розвитку творчої особистості майбутнього вчителя музики, одним із вагомих чинників якого є цілеспрямоване формування художньо-творчих умінь.
Специфіка педагогічної діяльності учителя музики вимагає володіння професійними знаннями, уміннями та навичками у художньо-творчій та музично-виконавській діяльності. У практичній музично-педагогічній діяльності художньо-творчі вміння знаходять свій вияв у інструментальному, вокальному, хоровому виконавстві, диригуванні, вербальному тлумаченні творів тощо. Художньо-творчі вміння не є вродженою якістю людини, вони формуються й розвиваються в безпосередній активній музичній діяльності завдяки цілеспрямованому педагогічному впливові.
Проблема формування художньо-творчих умінь є частиною більш загальної наукової проблеми - формування творчої особистості, різні аспекти якої розглядались багатьма вченими. Творчість як складову педагогічної діяльності вивчали В.І.Загвязинський, Н.В.Кічук, М.М.Поташник, С.О.Сисоєва. Сучасною музичною педагогікою накопичено багато наукових знань, які безпосередньо чи опосередковано стосуються питань розвитку художньо-творчого потенціалу студентів (Е.Б.Абдуллін, Л.Г.Арчажнікова, Л.М.Масол, Г.Н.Падалка, В.Г.Ражников, О.Я.Ростовський, О.П.Рудницька, Г.М.Ципін, О.П.Щолокова).
Суттєвим внеском в розвиток педагогічних досліджень в галузі музично-творчої підготовки фахівців стали дослідження з психології творчості (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, В.С.Моляко, Е.В.Назайкінський, В.Н.Петрушин, С.Л.Рубінштейн, Б.М.Теплов), дидактики вищої школи (О.А.Абдулліна, В.І.Загвязинський, В.А.Кан-Калик, С.Г.Мельничук, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНИХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок