Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ СЕЛЕНУ НА ЕМБРІОГЕНЕЗ КУРЧАТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ І КУРЕЙ-НЕСУЧОК  

ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ СЕЛЕНУ НА ЕМБРІОГЕНЕЗ КУРЧАТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ І КУРЕЙ-НЕСУЧОК  

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ СЕЛЕНУ НА ЕМБРІОГЕНЕЗ КУРЧАТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ І КУРЕЙ-НЕСУЧОК  
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,07 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА
ПОГІБЕЛЬНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК: 636.52/58.084.421:636.082.47:636.087.7(0433)
ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ СЕЛЕНУ НА ЕМБРІОГЕНЕЗ КУРЧАТ,
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У РЕМОНТНОГО
МОЛОДНЯКУ І КУРЕЙ-НЕСУЧОК
 
06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
ХАРКІВ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському національному аграрному університеті
Науковий керівник — доктор сільськогосподарських наук, професор,
Дяченко Леонід Сидорович, Луганський
націoнальний аграрний університет, завідувач
кафедри годівлі і розведення тварин
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,
професор, член - кореспондент УААН,
Кандиба Віктор Миколайович, Харківська
державна зооветеринарна академія, завідувач
кафедри технології кормів і годівлі тварин

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Отченашко Володимир Віталійович,
Національний аграрний університет, м. Київ,
доцент кафедри годівлі сільськогосподарських
тварин і технології кормів ім. П.Д.Пшеничного
Провідна установа: Інститут птахівництва УААН, лабораторія фізіології
і годівлі птиці
Захист дисертації відбудеться 15.02.2005 року о 14_годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 65.356.02 Інституту тваринництва УААН за адресою:
62404, м. Харків, п/в Кулиничі
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту тваринництва УААН
за адресою: 62404, м. Харків, п/в Кулиничі
Автореферат розісланий 14.01.2005 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук Проніна В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дослідженнями вчених за останні 20-30 років доведено, що селен є небхідним елементом живлення, дефіцит якого в організмі може спричиняти виникнення цілого ряду хвороб у багатьох видів тварин. Висока антиоксидантна активність, здатність посилювати регенеративні і синтетичні процеси та підтримувати тим самим життєздатність клітин, участь у складному комплексі ферментних систем дозволяє селену і його сполукам істотно впливати на окислювально-відновні процеси, обмін білків, жирів, вуглеводів і енергії в організмі, загальний стан здоров’я тварин, а, в кінцевому підсумку, і на їх продуктивність.
Проте, незважаючи на важливе біологічне значення селену, до цих пір відсутні широкі відомості про вміст його в кормах різних природно-кліматичних зон України, до кінця не вивчена потреба тварин у селені, а у зв’язку з цим і не розроблені дози згодовування його стосовно їх виду, віку, напрямку і рівня продуктивності. Тому проведення досліджень з вивчення вмісту селену в кормах раціонів птиці та впливу різних рівнів його на ембріогенез курчат, продуктивність та обмін речовин у ремонтного молодняку і курей-несучок є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою наукової теми: 5.2.1. “Провести еколого-хімічну і зоотехнічну оцінку кормів і раціонів сільськогосподарських тварин регіону Донбасу”, яка виконується на зообіотехнологічному факультеті Луганського національного аграрного університету впродовж 1998-2005 рр.
Мета і задачі досліджень. Мета роботи – встановити оптимальні дози селену для передінкубаційної обробки яєць та введення в комбікорми для молодняку і курей-несучок.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
визначити фактичний вміст селену в комбікормах і їх компонентах;
вивчити вплив передінкубаційної обробки яєць селенітом натрію на ембріогенез
курчат і встановити оптимальну дозу препарату;
вивчити вплив різних рівнів селену в комбікормі на інтенсивність росту молодняку
і продуктивність курей-несучок;
дослідити морфологічний і хімічний склад яєць;
провести оцінку інкубаційних якостей яєць, отриманих від піддослідних курей-несучок;
визначити перетравність поживних речовин, баланс азоту, кальцію, фосфору, сірки
і селену у курей-несучок за різних рівнів селену в раціоні;
вивчити характер білкового, вуглеводно-жирового і мінерального обміну та ферментний і вітамінний статус молодняку і курей-несучок;
визначити економічну ефективність передінкубаційної обробки яєць селенітом
натрію та різних рівнів селену в раціоні молодняку і курей-несучок;
на основі комплексної оцінки експериментальних даних запропонувати виробництву обгрунтовану дозу селену для передінкубаційної обробки яєць та згодовування ремонтному молодняку і курям-несучкам.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ СЕЛЕНУ НА ЕМБРІОГЕНЕЗ КУРЧАТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ І КУРЕЙ-НЕСУЧОК  

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок