Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГОСТИННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ ст.

ГОСТИННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ ст.

Назва:
ГОСТИННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,01 KB
Завантажень:
509
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
РУСАВСЬКА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА
УДК 392.72 (477)(043.3)
ГОСТИННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ ст.
Спеціальність 17.00.01 – теорія та історія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і туризму України, м. Київ.
Науковий керівник
кандидат історичних наук, доцент
ЛЕЩЕНКО ЛІЛІЯ ЮРІЇВНА,
Київський національний університет
культури і мистецтв
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
КУРОЧКІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
провідний науковий співробітник
Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнографії ім. М.Рильського
НАН України
кандидат історичних наук
ФІГУРНИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ,
завідувач відділу української етнології
Науково-дослідного інституту українознавства
Міністерства освіти і науки України
Провідна установа:
Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
Міністерства культури і туризму України
Захист відбудеться 25 травня 2007р. о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських (докторських) дисертацій Д 26.807.02 в Київському національному університеті культури і мистецтв (0113 м.Київ, вул. Щорса, 36, ауд.209).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв за адресою: 0113 м. Київ, вул. Щорса, 36.
Автореферат розісланий 25 квітня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Б.В.Деменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Гостинність як фундаментальна характеристика людського буття на різних етапах культурно-історичного розвитку людства набувала специфічних етнокультурних рис та різноманітних історичних форм. У процесі таких перетворень формувалась і традиційна українська гостинність. Вона пройшла великий еволюційний шлях і зазнала суттєвих якісних змін, перетворившись у сучасному суспільстві на одну з найважливіших складових соціокультурного сервісу.
У зв`язку із входженням України в європейський культурний простір, розширенням географії подорожей актуалізувалось дослідження гостинності в контексті взаємодії українських національних традицій з інноваціями, характерними для сучасного культурного розвитку. Предметом наукового вивчення стають закономірності і тенденції формування гостинності як в Україні, так і за кордоном, а також її роль і місце в системі суспільних відносин та специфіка функціонування як складової сервісної економіки.
Разом з тим українська гостинність досі не піддавалась науковому дослідженню як самостійне і самодостатнє явище української побутової культури, її невід`ємний структурний елемент, і розглядалась вітчизняними та зарубіжними науковцями здебільшого в аспекті вивчення інших проблем.
Осмислення її як специфічного соціокультурного феномена потребує системного історико-культурного дослідження, спрямованого на виявлення того "культурного ядра", що надає українській гостинності специфічно-національного забарвлення в сучасному глобалізованому світі.
Цим і зумовлений вибір теми дисертаційного дослідження "Гостинність в українській побутовій культурі ХІХст.".
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в руслі розробки пріоритетної культурологічної проблематики і розвиває один із напрямів, передбачених планами науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії культури ("Культурні процеси в суверенній Україні", "Інтеграція України до світового культурного простору").
Об`єктом даного дисертаційного дослідження є гостинність як соціокультурне явище.
Предмет дослідження – гостинність у контексті української побутової культури ХІХст.
Мета роботи полягає у з`ясуванні сутнісних особливостей гостинності як соціокультурного явища, її місця і значення в українській побутовій культурі ХІХст.
Досягнення поставленої мети передбачає розв`язання таких завдань:
- дослідження історіографії проблеми, її джерельної бази;
- узагальнення основних теоретичних підходів до осмислення феномена гостинності;
- уточнення культурологічного змісту ряду понять (селянська, міська, церковно- монастирська гостинність, гостинність вищих верств українського суспільства ХІХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ГОСТИННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ ст.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок