Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА

РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Назва:
РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,83 KB
Завантажень:
200
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СЕНЧУК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
УДК 631.46:631.445.4:631.51
РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА
06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – | доктор сільськогосподарських наук, професор, Шикула Микола Кіндратович, Національний аграрний університет, професор кафедри ґрунтознавств і охорони ґрунтів
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук Єрмолаєв Микола Миколайович, Інститут землеробства УААН, завідувач лабораторії сівозмін
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Дегтярьов Василь Володимирович, Харківський національний аграрний університет, декан факультету агрохімії та ґрунтознавства
Провідна установа – | Державний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики України, кафедра ґрунтознавств і землеробства, м. Житомир
Захист відбудеться “__10__”_листопада_2005 р. о _10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий “ __4__”__жовтня__ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Жук О.Я.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Багаторічне застосування традиційної системи обробітку ґрунту, яка базується на оранці, призвело до майже суцільної деградації агрофізичних властивостей і зниження родючості грунтів. Загострилась проблема розробки заходів відновлення родючості грунтів, які б враховували екологічні принципи ведення сільського господарства.
Останнім часом набувають поширення ґрунтозахисні технології вирощування сільськогос-подарських культур, які базуються на мінімалізації обробітку грунту з використанням добрив, що вносяться в грунт, в тому числі і нетрадиційних (нетоварна частка врожаю, посіви сидеральних культур, вермикомпост тощо). Обробіток ґрунту безпосередньо впливає на агрофізичні, агрохімічні та біологічні показники, а також урожайність сільськогосподарських культур. Проте серед науков-ців не існує єдиної думки щодо впливу безполицевого обробітку на родючість ґрунту. Недостатньо вивчено використання нетрадиційних біологічно активних добрив та біопрепаратів в ґрунтозахис-них технологіях. Тому дослідження зміни родючості чорнозему типового на фоні впровадження грунтозахисних технологій землеробства з елементами біологізації у період переходу від традицій-них технологій є актуальними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Автор була безпосереднім виконавцем науково-дослідних робіт з теми „Розробити теоретичні і технологічні основи ґрунтозахисних технологій стосовно грунтово-ландшафтних умов Правобережного Лісостепу України” (№ держ. реєстр. 0101U003217) та „Удосконалення обґрунтування грунтозахисних технологій для Правобережного Лісостепу України” (№ держ. реєстр. 0103U008463).
Мета та завдання досліджень. Метою досліджень було вивчення зміни водно-фізичних властивостей та агрохімічних показників чорнозему типового малогумусного грубопилуватого легкосуглинкового на лесі в конверсійний (перехідний) період від традиційної технології до грунтозахисних, а також вивчення зміни біологічної активності грунту в результаті застосування біологічно активних препаратів.
Для досягнення цієї мети передбачувалось вирішення наступних завдань:
- встановити вплив грунтозахисних технологій на щільність складення грунту та запаси продуктивної вологи при вирощуванні сільськогосподарських культур;
- вивчити вплив різних систем обробітку, видів і норм внесення добрив на інтенсивність відтворення родючості та біологічну активність грунту;
- визначити вплив грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських куль-тур, що базуються на мінімальному обробітку ґрунту, на вміст у ньому азоту, фосфору та калію;
- визначити вплив показників родючості чорнозему типового на урожайність сільсько-господарських культур;
- встановити агрономічну, економічну та енергетичну ефективність грунтозахисних тех-нологій вирощування буряку цукрового, ячменю ярого і гречки та розробити практичні рекомен-дації виробництву.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок