Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,88 KB
Завантажень:
477
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія державного управління
при Президентові України
Місюра Вадим Ярославович
УДК 329:352.07:364.467
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
(ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | доктор філософських наук, професор
Ребкало Валерій Андрійович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
завідувач кафедри державної політики
та управління політичними процесами.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор Токовенко Валерія Володимирівна,
Київський міжнародний університет,
завідувач кафедри соціології;
кандидат юридичних наук, доцент
Пухтинський Микола Олександрович,
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України,
Голова.
Провідна установа – | Національний інститут стратегічних
досліджень, відділ соціальних відносин
та громадянського суспільства, м. Київ.
Захист відбудеться 13 червня 2006 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 12 травня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Жабенко
Підписано до друку 10.05.2006.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,38.
Ум.-друк. арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми зумовлена потребами комплексного аналізу однієї з важливих проблем теорії і практики державного управління – оптимізації та раціо-налізації політико-адміністративних відносин у системі державного управ-ління всіх рівнів на демократичних засадах і визначення нових, ефективних механізмів взаємодії та взаємовпливу суспільства, держави й місцевого самоврядування.
Взаємодія політичних партій і місцевого самоврядування є важливою скла-довою реалізації владно-партійної взаємодії як визначального орга-ні-заційного принципу системи державного управління в умовах розбудови гро-ма-дянського суспільства, забезпечення ефективного управління на центральному й регіональному рівнях, розвитку самоврядних структур управління, створення умов соціального партнерства, інтеграції України до європейських економічних і політичних структур та європейського правового простору.
В умовах упровадження конституційних змін та політичного рефор-му-вання українського суспільства показовою ознакою взаємодії політичних партій і місцевого самоврядування є участь політичних партій у захисті й реалізації інтересів різних верств населення в органах місцевого самоврядування. Тобто участь політичних партій у формуванні та діяльності органів місцевого само-врядування інтегрує інтереси суспільних груп і реалізує функцію суспільної адаптації владно-управлінських рішень, що набуває принципового значення в умовах демократичних перетворень в Україні.
Зазначена проблема має інноваційний та багатоаспектний характер. Вона безпосередньо пов’язана з цілим комплексом питань владно-партійної взаємодії в системі державного управління, з проблемами суперечливого становлення й розвитку місцевого самоврядування, політичних партій і громадянського сус-пільства в країні. Значною мірою її актуалізація обумовлюється й недостатньою науковою опрацьованістю, невизначеністю зазначених державотворчих і сус-пільно-політичних явищ і процесів в Україні. Водночас, спираючись на теоре-тико-методологічні напрацювання та практичний світовий досвід, ми маємо на меті адекватно адаптувати зарубіжні доробки до унікальності власних полі-тич-них реалій і віднайти оригінальні й ефективні форми оптимізації взаємодії політичних партій і місцевого самоврядування в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок