Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,24 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
Герасімова Олена Володимирівна
На правах рукопису
УДК 377.147.111:811
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця 2006
Дисертація є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Пуховська Людмила Прокопівна, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, м. Київ
кандидат педагогічних наук Кадемія Майя Юхимівна, Вінницьке вище професійне училище №4, заступник директора з навчальної роботи.
Провідна установа:
Захист відбудеться “18” квітня 2006 року о 14.00 годині на засіданні спецалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100, 2-й поверх, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32.
Автореферат розісланий 17 березня 2006 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М. Коломієць
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність теми дослідження. Успішна професійна діяльність майбутніх учителів іноземних мов у різних галузях народного господарства має своєю необхідною умовою розширення меж фахової підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Нинішні пріоритети державної політики в галузі освіти зорієнтовують педагогічних працівників на підвищення особистої активності студентської молоді, здатної до самореалізації й саморозвитку, що задекларовано Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”. З огляду на це значно посилюються вимоги до рівня професійної компетентності вчителів іноземної мови, які працюватимуть у професійно-технічних навчальних закладах. У цьому контексті їхня професійна підготовка спрямовується на формування в студентів умінь реалізовувати інтегровані технології, вміло поєднувати класичні та інноваційні підходи до навчання в площині особистісного зростання. Водночас простежується професійне трансформування змісту загальноосвітніх навчальних предметів у системі професійної освіти. Забезпечити реалізацію поставлених завдань може тільки вчитель, який володіє гнучкістю педагогічного мислення й професійними вміннями диференціювати змістовий компонент навчального процесу через багатоваріантність, альтернативність форм навчання й підготовки до професійного структурування змісту іншомовної мовленнєвої освіти.
Аналіз досліджень переконує в тому, що останнім часом активізувались пошуки в галузі теорії та практики підготовки вчителів іноземної мови. Про це йдеться в працях І.Бім, Н.Гальської, С.Гапонової, Г.Китайгородської, С.Ніколаєвої, Е.Пассова, В.Ріверс, М.Сельсе-Мерсіа, В.Скалкіна. На потребі дотримання професійно-педагогічної спрямованості навчання акцентують Н.Бичкова, В.Бухбіндер, Л.Смелякова та ін. Розвиток багатомовної системи, її навчальний потенціал і педагогічні умови реалізації розглядаються в працях М.Верещагіна, В.Сафонової, М.Січуан, Ю.Стиркіної, та ін.
Окремі аспекти зарубіжного досвіду стандартизації змісту професійної підготовки вчителів висвітлено в працях Н.Абашкіної, Н.Авшенюк, А.Збруєвої, М.Лещенко, Л.Пуховської.
Професійній підготовці фахівців аграрного профілю присвячені праці А.Бугерка, А.Есаулова, А.Каплун, В.Лозовецької, В.Мельниченка.
Проблеми професійної підготовки, опрацювання моделі спеціаліста аналізують у своїх працях С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок