Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИМВОЛІКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 1917-1920 рр.

СИМВОЛІКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 1917-1920 рр.

Назва:
СИМВОЛІКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 1917-1920 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,39 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ЧМИР Микола Васильович
УДК 929.6 (477)
СИМВОЛІКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 1917-1920 рр.
спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі архівознавства та спеціальних
галузей історичної науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
ВОЙЦЕХІВСЬКА Ірина Нінелівна,
професор кафедри архівознавства та
спеціальних галузей історичної науки
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичнх наук, професор
КАПЕЛЮШНИЙ Валерій Петрович,
професор кафедри історії для гуманітарних факультетів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук, доцент
БЕВЗ Тетяна Анатоліївна,
старший науковий співробітник відділу етноісторичних досліджень
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Провідна установа – Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться “ 20 ” лютого 2006 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці
імені М.Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий “ 17 ” січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.Г. Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Стуктура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (25 с., 254 найменування), ілюстративних додатків. Загальний обсяг дисертації 223 с.
Актуальність дослідження. З часу відновлення незалежності України у 1991 р. актуальними залишаються питання, пов’язані з військовими традиціями. Недостатня увага до них з боку військового керівництва мала одним зі своїх наслідків посилення прорадянських тенденцій. Оскільки державні символи сучасна Україна успадкувала від українських державних утворень 1917-1920 рр. необхідно всебічно урахувати досвід їх збройних сил в символіці новітнього українського війська. При створенні символіки Збройних Сил України досвід збройних сил Української Народної Республіки (УНР), Української Держави та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) використано дуже обмежено. Це було зумовлено тим, що українська військова символіка 1917-1920 рр. досі є малодослідженою, не розроблена її джерельна база.
Отже, актуальність дослідження визначається, з одного боку, існуванням об’єктивної потреби у заповненні значної прогалини у історіографії, з іншого – його практичною необхідністю. Вивчення символіки збройних сил України 1917-1920 рр. дозволить ввести у науковий обіг нові джерела, сприятиме розвитку таких спеціальних історичних дисциплін як геральдика, емблематика, фалеристика, вексилологія та уніформологія. Воно здатне дати поштовх для подальшої роботи з вивчення державної символіки періоду Української революції, можливість глибше осмислити тогочасні суспільно-політичні процеси. Важливість теми пов’язана також з необхідністю відродження національних військових традицій та подолання радянських стереотипів, що є необхідною умовою на шляху інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках тематичного плану кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Спеціальні галузі історичної науки”, що є складовою науково-дослідної теми історичного факультету “Історія формування і розвитку Української держави” (№ 01 БФ 046-01).
Об’єктом дисертаційного дослідження є символіка збройних сил України 1917-1920 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СИМВОЛІКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 1917-1920 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок