Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: АДМІШСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ

Загрузка...

АДМІШСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ / сторінка 3

Назва:
АДМІШСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,26 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
) для виявлення колізій норм і запропонувати шляхи їх усунення;
- визначити рівень розробки правовою наукою України проблем адміні-стративно-юрисдикційної діяльності суду і висловити свої міркування щодо питань, які потребують подальшого дослідження.
Об'єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності суду та інших адміністра-тивно-юрисдикційних органів, і насамперед ті, які регулюються нормами адміністративного і адміністративно-процесуального права, нормами, що визначають судоустрій України, а також, частково, нормами цивільного права і процесу.
Предметом дисертаційного дослідження є адміністративно-юрисдикційна діяльність суду та інших адміністративно-юрисдикційних органів, а також національні законодавчі акти, які містять адміністративно-правові (цивільно-пра-вові та ін.) норми, що регламентують цю діяльність.
Методи дослідження. У дисертації використані різні методи дослідження. Головним серед них є загальнонауковий діалектичний метод, який дозволив дослідити проблеми, що виникають у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності суду в єдності їх соціального змісту і правової форми. Дисертант широко використав також окремі методи наукового дослідження, насамперед, історико-правовий метод, при дослідженні історії розвитку законодавчого регулювання адміністративно-юрисдикційних повноважень суду, адміністратив-ної комісії та інших адміністративно-юрисдикційних органів; системний метод, який дозволив визначити місце та значення суду /у т. ч. і військових судів/ в системі адміністративно-юрисдикційних органів. Порівняльно-правовий метод дослідження використовувався у визначенні загальних та специфічних закономірностей при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності суду та інших адміністративно-юрисдикційних органів. Він дозволив здійснити порівняльне дослідження норм адміністративно-деліктного законодавства і норм


інших галузей права /цивільного, морського та інших/ для виявлення колізій цих норм і внесення пропозицій щодо шляхів їх усунення.
У дисертаційному дослідженні використовувалися також такі методи наукового пізнання, як спостереження, аналіз законодавства і судової практики. Застосовувалися і конкретно-соціологічні методи пізнання: інтерв’ювання, опитування тощо. Були використані статистичний та формально-юридичний методи. Останній застосовувався при тлумаченні правових норм, які регулюють ті чи інші види адміністративно-юрисдикційної діяльності. Дисертант використав особистий досвід роботи у якості судді Центрального місцевого суду м. Одеси та Одеського апеляційного суду.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в правовій науці України здійснене комплексне наукове дослідження, присвячене визначенню місця та значення суду в системі адміністративно-юрисдикційних органів; здійснене порівняльне дослідження норм різних галузей права, які регламентують адміністративно-юрисдикційну діяльність суду, запропоновано рекомен-дації щодо удосконалення адміністративно-деліктного законодавства і підвищення рівня ефективності адміністративно-юрисдикційної діяльності суду.
Науковою новизною є такі результати дослідження:
- прийняття Конституції України, реалізація вимог судово-правової реформи (1992р.) обумовлюють необхідність підвищення значення суду в житті суспіль-ства, що проявляється, зокрема, і в розширенні сфери його адміністративно-юрисдикційної діяльності. Вказане повинне привести, врешті-решт, до позбав-лення органів виконавчої влади адміністративно-юрисдикційних повноважень. Останнє спонукає їх, задля виконання своїх управлінських функцій, зробити акцент на пошуку нових методів та заходів їх удосконалення. На думку автора, цей напрямок судово-правової та адміністративної реформ повинен привести до того, що суд стане основним адміністративно-юрисдикційним органом;
- визначена стійка тенденція розширення сфери адміністративно-юрисдик-ційної діяльності суду, у зв'язку з чим як у судовій практиці, так і в теорії адміністративного права виникла низка питань, які потребують негайного вирішення: розмежування адміністративно-юрисдикційних повноважень загальних і військових судів; виявлення причин та умов, які призвели до звуження сфери застосування судом /суддею/ заходів впливу до осіб, що скоїли адміністративні проступки /передача матеріалів на розгляд громадських організацій, трудових колективів, закриття справ з оголошенням правопоруш-нику зауваження тощо/;
- зроблено висновок про те, що у питаннях законодавчого регулювання адміністративно-юрисдикційних повноважень суду мають місце прогалини і, у зв'язку з цим, внесено рекомендації щодо удосконалення такого регулювання, зокрема, висловлені пропозиції щодо проекту Закону України "Про судоустрій України", проектів Кодексу України про адміністративні правопорушення, Адміністративно-процесуального кодексу та інших законодавчих актів;
- запропоновані рекомендації стосовно підвищення ефективності роботи


суддів із розгляду справ про адміністративні проступки /пропозиції щодо спеціалізації суддів, методичні вказівки, які стосуються оцінки матеріалів, що надходять до судів; рекомендації відносно підвищення ефективності розгляду окремих категорій справ: про порушення митного законодавства, про неповагу до суду, про арешт і затримання суден тощо/;
- внесено рекомендації щодо подальшого удосконалення адміністратив-но-деліктного законодавства в області матеріальних адміністративно-правових норм – включення до тексту Кодексу України про адміністративні право-порушення норм, які передбачають адміністративну відповідальність але містяться в інших правових актах – Митному кодексі України, Законі України "Про виключну /морську/ економічну зону" та ін.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: АДМІШСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок