Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ

Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ

Назва:
Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,43 KB
Завантажень:
455
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Запорізький національний технічний університет
Лимаренко Юлія Олексіївна
УДК 539.3
Урахування поверхневих пошкоджень
пластинчастих елементів конструкції
на основі дискретних моделей
суцільних середовищ
01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Запоріжжя – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Запорізькій державній інженерній академії Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент
Шамровський Олександр Дмитрович,
Запорізька державна інженерна академія,
професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Дзюба Анатолій Петрович,
Дніпропетровський національний університет,
завідувач кафедри обчислювальної механіки і
міцності конструкцій;
кандидат технічних наук, доцент
Тітова Ольга Олександрівна,
Запорізький національний університет,
доцент кафедри математичного аналізу.
Захист відбудеться “5” червня 2008 року о 13.30 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.052.01
у Запорізькому національному технічному університеті
за адресою 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64,
ауд. 153.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького національного технічного університету за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Автореферат розісланий “5” травня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 17.052.01
д.т.н., професор ___________ Ю.М. Внуков
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У дисертаційній роботі на основі розроблених дискретних моделей пружного шару і нестаціонарної моделі тріщини досліджуються коливання пластинчастих елементів конструкцій з локальними поверхневими пошкодженнями.
Актуальність теми. Розвиток методів неруйнівного контролю є одним із пріоритетних напрямків сучасної науки України як країни з розвинутою авіа- і машиноіндустрією. Так, на найбільших сучасних машинобудівних підприємствах, таких як ВАТ “Мотор Січ”, ДП ЗМКБ “Прогрес” ім. А.Г. Івченко, ДКБ “Південне” ім. М.К. Янгеля, ДП “Південний машинобудівний завод” ім. О.М. Макарова, при вібраційному контролі деталей у якості діагностичного критерію наявності пошкодження використовується відхилення першої власної частоти коливань від еталонного значення, що не завжди є технологічно зручним, особливо при позачерговому віброконтролі, коли не відоме еталонне значення власної частоти коливань виробу. Тому задача розробки розрахункових схем і моделей, що дозволяють досліджувати вплив пошкоджень на напружено-деформований стан об'єкта, власні форми коливань і віброакустичні параметри вібрацій, такі як амплітуди вищих гармонік, з метою виявлення нових діагностичних критеріїв, є актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертаційної роботи є узагальненням результатів досліджень, що проведені автором на кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем Запорізької державної інженерної академії згідно з планами науково-дослідних робіт за темами “Дослідження математичних моделей складних систем за допомогою методів асимптотико-групового аналізу” (шифр 26–1 Д/2006, з 2006 р., номер держ. реєстр. 0106U002917); “Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів в техніці, економіці та навчанні” (шифр 26–1 ДВ/04, з 2004 р.).
Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Запорізької державної інженерної академії 7 червня 2007 року, протокол № 12.
Мета і завдання дослідження.
Мета дисертаційної роботи формулюється так:–
розробити методику розв'язання задач про коливання пластин з поверхневими пошкодженнями типу “дихаючих” макротріщин, яка б дозволяла враховувати вплив пошкоджень одночасно на напружено-деформований стан об'єкта, власні форми коливань і віброакустичні параметри вібрацій, такі як власні частоти коливань та амплітуди вищих гармонік;–
виявити оптимальні, з точки зору вібродіагностики, режими коливань пластин в залежності від місця розташування пошкодження.
Для досягнення поставленої мети було сформульовано й розв'язано наступні задачі:–
побудувати дискретну модель, що описує локальні поверхневі пошкодження механічних об'єктів з урахуванням акустичних ефектів, які пов'язані з ударною взаємодією берегів тріщини при циклічних деформаціях об'єкта;–
побудувати дискретну модель, що описує досліджувану пружну пластину;–
провести перевірку адекватності дискретної моделі пластини альтернативним континуальним моделям на прикладі розв'язання задачі про поширення стаціонарних гармонічних хвиль уздовж пружного шару;–
розробити розрахункову схему, що дозволяє на основі побудованих дискретних моделей досліджувати вплив поверхневого пошкодження на напружено-деформований стан і віброакустичні параметри коливань пластинчастих елементів механічної конструкції;–
одержати розв'язки конкретних задач про коливання пластин, що містять локалізовані неоднорідності у вигляді поверхневих макротріщин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок