Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФОТОСИНТЕЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ГОРОХУ, ІНОКУЛЬОВАНИХ СТІЙКИМИ ДО МІНЕРАЛЬНОГО АЗОТУ КЛОНАМИ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ

СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФОТОСИНТЕЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ГОРОХУ, ІНОКУЛЬОВАНИХ СТІЙКИМИ ДО МІНЕРАЛЬНОГО АЗОТУ КЛОНАМИ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ

Назва:
СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФОТОСИНТЕЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ГОРОХУ, ІНОКУЛЬОВАНИХ СТІЙКИМИ ДО МІНЕРАЛЬНОГО АЗОТУ КЛОНАМИ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,32 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН ТА ГЕНЕТИКИ
Охріменко Світлана Михайлівна
УДК 581.557.631.84
СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФОТОСИНТЕЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
РОСЛИН ГОРОХУ, ІНОКУЛЬОВАНИХ СТІЙКИМИ ДО МІНЕРАЛЬНОГО
АЗОТУ КЛОНАМИ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ
03.00.12 – фізіологія рослин
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті фізіології рослин і генетики
НАН України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор,
Старченков Юхим Полікарпович
Інститут фізіології рослин та генетики
НАН України, завідувач відділу
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Головко Ераст Анатолійович
Центральний ботанічний сад
Ім. М.М.Гришка НАН України
Завідувач відділу
Кандидат біологічних наук,
Малиновська Ірина Михайлівна
Інститут землеробства УААН,
Старший науковий співробітник
Провідна установа: Національний аграрний університет
Захист відбудеться 14 квітня 2000 р. о 12 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.212.01 Інституту
фізіології рослин і генетики НАН України за адресою: 03022,
м. Київ-22, вул. Васильківська 31/17.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту
фізіології рослин і генетики НАН України.
Автореферат розісланий 13 березня 2000 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Труханов В.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Азот є одним з основних елементів мінераль---ного живлення рослин, а тому азотним добривам за характером їх впливу на врожай належить провідна роль серед інших видів добрив. Проблема азотного живлення не може бути вирішена тільки за рахунок хімічної промисловості, в значній мірі вона повинна вирішуватись при допомозі азотфіксаторів, тобто біологічним шляхом (Прянишников Д.Н.1945). Засвоєння азоту біологічним шляхом має велике народно---господарське значення для вирішення задачі збільшення виробництва харчового і кормового білку, який в наш час є дефіцитом. Основною зернобобовою культурою і важливим постачальником рослинного білку в кліматичних умовах України є горох. Він містить багато цінних поживних речовин, зерно його використовується в харчовій промисло---вості, а кормові сорта переробляються на борошно - цінний концент---рований корм для сільськогосподарських тварин.
Як відомо, гороху властива дуже низька чутливість на інокуля---цію бульбочковими бактеріями. В роботах Доросинського (1973, 1979) і Кожемякова (1981, 1989) це явище пояснюється такими факторами, як наявність в грунті великої кількості спонтанних і часто віру---лентних, але менш ефективних штамів бульбочкових бактерій гороху. Крім цих факторів, негативний вплив на чутливість рослин гороху проявляють залишки азотних мінеральних добрив, що знаходяться в грунті після вирощування таких просапних культур як кукурудза, цукровий буряк, картопля, оскільки останні часто є попередниками гороху.
На протязі багатьох років сільськогосподарські культури виро---щували за інтенсивною технологією із внесенням різні культури під---вищених доз азотних добрив, що привело до зміни мікробних ценозів, появи нових штамів бульбочкових бактерій, які характеризувались більшою вірулентністю, конкурентоздатністю, але меншою ефективніс---тю по відношенню до виробничих штамів бульбочкових бактерій.
Бобово-ризобіальна система гороху - Rhizobium leguminosarum є більш чутлива до впливу азоту при порівнянні з симбіотичними сис---темами інших бобових культур. Літературні дані (Streeter J.G., 1985а, 1985, Waterer J.G., 1993) свідчать про те, що навіть при відносно незначних дозах азоту в середовищі вирощування, спостері---гається пригнічення процесу симбіотичної азотфіксації в рослинах гороху.
У зв'язку з цим актуальною є проблема підвищення рівня симбіо---тичної азотфіксації у рослин шляхом створення і застосування для інокуляції штамів, здатних забезпечувати ефективну азотфіксацію в присутності мінерального азоту в субстраті. Слід відмітити, що в літературі відсутні роботи про бульбочко---ві бактерії гороху, одержані шляхом обробки мутагенами, які здатні утворювати ефективний бобово-ризобіальний симбіоз з рослинами го---роху при підвищеному вмісті азоту в субстраті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФОТОСИНТЕЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ГОРОХУ, ІНОКУЛЬОВАНИХ СТІЙКИМИ ДО МІНЕРАЛЬНОГО АЗОТУ КЛОНАМИ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок