Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ВУГЛЕКИСЛОТИ НА РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМАННЯ ГІПОБІОТИЧНОГО СТАНУ ТВАРИН

МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ВУГЛЕКИСЛОТИ НА РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМАННЯ ГІПОБІОТИЧНОГО СТАНУ ТВАРИН

Назва:
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ВУГЛЕКИСЛОТИ НА РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМАННЯ ГІПОБІОТИЧНОГО СТАНУ ТВАРИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,91 KB
Завантажень:
8
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ім. О.В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ
МЕЛЬНИЧУК Сергій Дмитрович
УДК 577.192.3:619:612.015:3:616-089.5
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ВУГЛЕКИСЛОТИ НА РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМАННЯ ГІПОБІОТИЧНОГО СТАНУ ТВАРИН
03.00.04 – біохімія
А в т о р е ф е р а т
на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі біохімії тварин Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України
Науковий консультант – доктор медичних наук, професор
Фурманов Юрій Олександрович,
Інститут хірургії і трансплантології
АМН України, завідувач відділу
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, членкор НАН України
Донченко Георгій Вікторович, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, завідувач відділу коферментів
доктор медичних наук, професор, академік НАН України Грищенко Валентин Іванович,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, директор
доктор біологічних наук, професор
Калачнюк Григорій Іванович, Львівська
національна академія ветеринарної медицини
ім. С.З. Гжицького, професор кафедри органічної і неорганічної хімії, директор НДІ біотехнологічних основ підвищення продуктивно-сті тварин
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії, м. Київ
Захист дисертації відбудеться 27 грудня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії
ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9
Автореферат розісланий 26 листопада 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук Кірсенко О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення молекулярних механізмів переходу і перебу-ван-ня тварин та інших видів живих організмів у стані природного й штучного зни-жен-ня життєдіяльності (анабіоз, гіпобіоз, гібернація, естивація, торпідний стан тощо) належить до десяти найактуальніших наукових проблем біології початку ХХІ століття (“Дойчланд”, № 3, 1999). Такий висновок німецьких науковців є своєрідним узагаль-ненням результатів опитування з цього питання багатьох видатних вчених сучасності.
Наукові пошуки у вказаному напрямі мають надзвичайно важливе значення для розробки нових та модифікації існуючих способів консервування біологічних об'єктів (клітин, тканин, органів, організмів), загального знеболення організму, бо-ротьби з хворобами тварин і людей, вирішення ряду проблем стосовно пере-бування людей в екстремальних умовах (під водою, під землею, у космосі тощо).
Найвідоміші фізіолого-біохімічні досягнення минулого століття у вивченні даної проблеми пов'язані з дослідженнями М.І. Калабухова, О.В. Палладіна, Р.В.Чагов-ця, Я.В. Бєліка, І.В. Смірнова, П.В. Шмідта, В.І.Грищенка, А.М. Білоуса, А.М. Гол-довського, Г.Ф. Жегунова, Н.С. Пушкаря, Е.З. Емірбекова, Д.О.Мель-ни-чука, В.О. Михайлівського, W. Dawson, G.Heldmaier, A. Malan, N.Stewart, K. Storey, J.Wang та ін. Вони свідчать, що основними факторами, які обумов-люють перехід організму у стан гіпобіозу є різкі температурні перепади у навко-лиш-ньому середовищі (холод, спека) і пов’язаний з цим дефіцит води та корму. Завдяки одержаним знанням сформувалися такі нові галузі науки, як кріобіологія, кріомедицина тощо, успіхи яких незаперечні.
Ще у позаминулому столітті було встановлено, що зміна складу газової атмос-фе-ри (у першу чергу, зміна вмісту СО2 і О2), також є фактором, який зумов-лює пере-хід організму в стан гіпобіозу. Доведено, що комбінація факторів холоду й гіпер-кап-нії значно посилює кінцевий ефект (В.Е.Маршак, 1969). Проте резуль-тати дослі-джень стосовно вуглекислотного гіпобіозу тривалий час залишалися без на-леж-ної уваги. Роль вуглекислоти в регуляції метаболізму в організмі тварин було з’ясовано порівняно недавно – у другій половині минулого століття, коли були детально вив-чені механізми реакцій декарбоксилювання та карбокси-лю-вання певних метаболітів у тканинах тварин та встановлена значущість згаданих реакцій у проце-сах біосинтезу та біоенергетики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ВУГЛЕКИСЛОТИ НА РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМАННЯ ГІПОБІОТИЧНОГО СТАНУ ТВАРИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок