Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ НА БАЗІ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ НА БАЗІ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ / сторінка 4

Назва:
МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ НА БАЗІ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,65 KB
Завантажень:
268
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження доповідались на Міжнародних науково-технічних конференціях “Силова електроніка і енергоефективність” (м. Алушта, 1998 р., 1999 р.), третій Міжнародній науково-технічній конференції “Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенергетиці” (м. Львів, 1999 р.), Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми сучасної електротехніки” (м. Київ, 2000 р.), семінарі Наукової ради НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики”, наукових семінарах відділу Теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України (м. Київ, 1998 –2000 рр.)
Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи опубліковано у 7-ми наукових працях. З них 6 – статті, опубліковані у фахових наукових виданнях України (одна з них без співавторів), одна – тези доповіді на науково-технічній конференції.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає 185 сторінок, в тому числі на 32-х сторінках розміщено 24 ілюстрації, 5 таблиць, 4 додатки, список використаних літературних джерел з 94-х найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обгрунтовано актуальність вибраної теми дисертації, відзначено зв’язок роботи з науковими дослідженнями відділу теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України, де вона виконувалася, сформульовано мету, об’єкт, предмет і задачі дослідження, показано наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення, а також розкрито питання апробації результатів дисертації на конференціях та семінарах, їх висвітлення у фахових друкованих виданнях.
У першому розділі дисертаційної роботи розглянуто структуру та основні особливості потужного ДГ як об’єкта технічного діагностування, а також основні методи та засоби його діагностування. Проведено аналіз відомих методів діагностики; розглянуто їх основні недоліки та переваги; найбільш важливі технічні характеристики існуючих приладів та систем.
Аналіз описаних в літературі методів діагностування ДГ показує, що в якості діагностичних параметрів доцільно вибрати а) нерівномірність КШ обертання валу; б) характеристики вібрацій двигуна.
У другому розділі наводиться математичний апарат, необхідний для побудови моделей інформаційних сигналів при статистичній діагностиці електротехнічного обладнання; отримані співвідношення для спектрального аналізу таких сигналів; розроблені методи їх імітаційного моделювання з допомогою ЕОМ. Основна увага приділяється моделям циклічних процесів. Під циклічним процесом в даній роботі розуміється такий фізичний процес, в якому можна виділити цикли, через які даний процес “повторюється” в певному розумінні. При цьому він може бути періодичним, згасаючим або навіть випадковим. В якості прикладів циклічних процесів, що не є періодичними, можна назвати згасаючі коливання в RLC-контурі, процес обертання колінчатого валу ДГ в усталеному режимі.
При розробці будь-якої діагностичної системи в першу чергу слід побудувати математичну модель сигналів, на основі вимірювання яких буде здійснюватися діагностика. Від вибраної моделі в значній мірі залежать методи обробки цих сигналів і, внаслідок цього, досягнуті результати. В статистичній діагностиці інформаційні сигнали вважаються стохастичними і для їх опису використовується апарат теорії випадкових процесів.
Повну інформацію про широкий клас випадкових процесів несуть скінченновимірні функції розподілу ймовірностей. Знання цих функцій потрібне при оцінці точності вимірювання фізичних процесів, побудові ефективних статистичних оцінок їх параметрів. Але теоретично отримати таку характеристику для загального випадку дуже важко, тому в технічних застосуваннях часто обмежуються класом гаусових процесів. Модель лінійного випадкового процесу, для якого відомий загальний вигляд характеристичної функції, дає можливість розв’язати цю задачу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ НА БАЗІ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок