Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Назва:
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,52 KB
Завантажень:
508
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
ЯЦЕНКО Володимир Сергійович
УДК 373. 55: 911. 2
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Топузов Олег Михайлович,
Інститут педагогіки АПН України,
старший науковий співробітник лабораторії
географічної освіти;
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Обозний Василь Васильович,
Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова, професор кафедри географії
України та туризму;
 
кандидат педагогічних наук, професор
Чернов Борис Олексійович,
Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Г. Сковороди,
завідувач кафедри географії, екології та
методики навчання природничих дисциплін
Захист відбудеться “14” березня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.11 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “12” лютого 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.А. Цуруль


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сучасний розвиток Української держави, вибір курсу на демократизацію суспільства та входження до європейського освітнього простору передбачає впровадження європейських норм і стандартів у шкільній географічній освіті, поширення науково-дослідницьких здобутків. Важливість якісної освіти для розвитку суспільства зумовлює здійснення пошуків нових підходів до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів основної загальноосвітньої школи. В означених умовах особливої цінності набувають положення Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті про сутність процесу контролю й оцінювання та зв'язки між ними.
У контексті дослідження значний інтерес викликають праці з психолого-педагогічної діагностики, в яких розглядаються питання контролю і його функцій у навчальному процесі (Б.Г. Ананьев, І.І. Акімова, В.П. Безпалько, Н.М. Бібік, К.М. Гуревич, В.І. Максимів, Н.Ф. Тализіна та інші).
Для дослідження проблеми суттєве значення мають праці з філософії освіти (І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, Л.С. Лутай); з порівняльної педагогіки (О.А. Алексєєв, М.В. Зубко, С.В. Корсак, Н.Г. Ничкало, Л.П. Пуховська та інших).
Проблемі контролю та оцінювання знань і вмінь учнів основної загальноосвітньої школи приділяється значна увага як у вітчизняній, так і зарубіжній науці. У контексті цієї проблеми науковці розглядають поняття "контроль", "перевірка", "оцінювання", "оцінка", "самооцінка", "методи", "досягнення", "дослідження". При цьому найбільш ґрунтовно аналізуються такі теоретичні аспекти: оволодіння основами знань про психологію педагогічної оцінки (Б.Г. Ананьєв), психологічні умови поліпшення якості уроку (Г.С. Костюк), розв’язування навчальних завдань проблемного характеру (Г.А. Бал, В.О. Моляко), підвищення самооцінки школярів (Л.І. Липкіна), педагогічна майстерність у навчально-виховному процесі (В.О. Сухомлинський, С.Х. Чавдаров), загальні питання дидактики (М.Д. Ярмаченко), розробка 12–бальної системи оцінювання (М.П. Гузик), загальні питання оцінювання (К.Г. Делікатний), вимоги до знань і вмінь школярів (О.О. Кузнєцов), якість знань учнів (І.Я. Лернер), перевірка знань (Є.І. Перовський); перевірка знань школярів з географії (Ю.Ю. Батій, В.А. Коринська), загальні питання методики викладання географії (А.Е. Бібік, Л.І. Зеленська, В.П. Корнєєв, О.М. Топузов, Б.О. Чернов), методи перевірки, критерії оцінювання успішності з географії (М.П. Откаленко).
Форми і методи оцінювання усних відповідей, письмових робіт, практичний контроль і самоконтроль умінь учнів вимагають глибокого наукового аналізу і зумовлюють потребу в удосконаленні спеціальної методики оцінювання знань з фізичної географії основної загальноосвітньої школи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок