Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Макроекономічний аналіз сукупних видатків в україні

Макроекономічний аналіз сукупних видатків в україні

Назва:
Макроекономічний аналіз сукупних видатків в україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,21 KB
Завантажень:
444
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Михайляк
Галина Володимирівна
УДК 330.567:330.55(477)
Макроекономічний аналіз
сукупних видатків в україні
Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Панчишин Степан Михайлович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, декан економічного факультету.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Башнянин Григорій Іванович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри економічної теорії;
кандидат економічних наук, доцент
Стеблій Галина Ярославівна,
Львівський банківський інститут Національного банку України, завідувач кафедри економічної теорії.
Провідна установа Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної теорії та економічних методів управління.
Захист відбудеться „ 5 ” травня 2006 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського націо-нального університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, .
Автореферат розісланий „4 квітня   2006 р.
 
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради ____________________ Хоронжий А. Г.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Дослідження і наукове обґрунтування складних процесів, що відбуваються в господарській системі України, зокрема в грошових видатках основних економічних суб’єктів, набуває дедалі важливішого значення. Це пояснюється тим, що основні складники сукупних видатків такі як споживчі видатки, інвестиційні видатки, видатки уряду та чистий експорт визначають значною мірою обсяг виробництва національного продукту, відбивають рівень життя населення, характеризують тенденції розвитку внутрішнього ринку та багато інших процесів соціально-економічного життя суспільства.
Додаткову актуальність дослідженню цієї проблеми надає те, що в умовах формування ринкової економіки питома вага складників сукупних видатків набуває політичного забарвлення і стає предметом боротьби різних політичних сил.
Проблеми формування сукупних видатків та їх компонентів давно перебувають в полі зору економістів-теоретиків. Ці питання розглядалися такими видатними економістами кінця XVIII – сере-дини XIX ст., як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. С. Міль, К. Маркс, кінця XIX – першої половини XX ст. М.Туган-Барановський, А. Маршал, Дж. Кейнс та ін.
Практично усі провідні школи та напрями економічної думки другої по-ловини ХХ ст. приділяють значну увагу аналізові складників сукупних видатків. Вагомий внесок у теорію сукупних видатків та пов’язаних з ним категорій зробили Дж. Гікс, К.Маконел, Г. Манків, Р. Оукен, П. Семюелсон, М. Фрідман та ін.
Наприкінці ХХ - початку ХХІ  ст. економічна наука приділяє значну увагу механізмам формування сукупних видатків у перехідних економічних системах. Серед вітчизняних дос-лідників цієї проблеми слід назвати: В. Базилевича, Г.Башнянина, В. Гейця, А. Гриценка, А. Задою, Б. Кваснюка, С. Киреєва, І. Малого, О. Пивоварського, І. Радіонову, А. Савченка, М. Сайкевич, А.Чухна та ін.
У вітчизняній економічній літературі питання, пов’язані з формуванням сукупних видатків, найчастіше висвітлюються і полемізуються на сторінках нау-кових журналів “Економіка України”, „Економіст”, “Економічний часопис”, “Фінан-си України”, „Вісник НБУ” та у часописах “Голос України”, “Бизнес”, “Урядовий кур’єр” та деяких інших.
Однак далеко не всі аспекти цієї надзвичайно багатогранної проблеми з’я-совані та отримали належне обґрунтування, зокрема в умовах перехідної економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Макроекономічний аналіз сукупних видатків в україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок