Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні

Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні

Назва:
Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,44 KB
Завантажень:
414
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
Єфімов Олександр Миколайович
УДК 347.42
Правовідносини в сфері обігу векселів
в Україні
Спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України.
Науковий керівник — доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Академії правових наук України
СПАСИБО-ФАТЄЄВА Інна Валентинівна,
Національна юридична академія України імені
Ярослава Мудрого, професор кафедри цивіль-ного права.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ЖИЛІНКОВА Ірина Володимирівна,
Національна юридична академія України імені
Ярослава Мудрого, професор кафедри цивіль-ного права;
кандидат юридичних наук, доцент
ТРУБА В’ячеслав Іванович,
Одеський національний університет ім.Мечникова, завідувач кафедри цивільного права.
Провідна установа – Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, кафедра цивільного права, Міністерство освіти і науки України, м.Київ .
Захист відбудеться “21” грудня 2005 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України за адресою: 01601, м.Київ, вул.Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м.Київ, вул.Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий “18” листопада 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор юридичних наук Кучеренко І.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Обіг векселів є складовою цивільного обороту в цілому і обороту цінних паперів, що, зокрема, є однією з умов дійовості ринку товарних та фінансових ресурсів. Нерозвиненість вексельних відносин, заборона біржового обігу векселів негативно впливають на рівень запровадження цього способу платежу і, як наслідок, на стан фінансової активності ринку.
Проблема вексельного обігу не знайшла й належного розроблення в науці цивільного права, де бракує фундаментальних досліджень з цього питання. Вексель піддавався всебічному аналізу ще до радянських часів у працях С.М. Бараца, Н.Й. Нерсесова, П.П.Цитовича, Я.Браве, А.І.Ка-мінки, А.Е.Вормса, В.Д.Каткова, Д.І. Мейера, А.Ф. Федорова, Г.Ф.Шершеневича та інших відомих цивілістів. З припиненням застосування векселя у радянські часи відповідна проблематика фактично не порушувалася, крім хіба що у працях В.М.Гордона та Б.Б. Черепахіна. Відновлення векселя як цінного паперу порушило і наукові розроблення щодо його застосування у цивільних правовідносинах, чому присвятили дослідження вітчизняні науковці С.М.Бервено, В.В.Воловик, І.Ф.Сидоров, В.Л.Яроць-кий та російські вчені В.А.Бєлов, Л.Г.Єфімова, О.Виговський, В.В.Грачьов, Л.Ю.Добриніна, Д.Л.Іванов, Є.О.Крашенінніков, Н.А. Крутицький, Ю.Н.Мо-роз, Л.А.Новосьолова, І. Рукавішнікова та ін.
Між тим українські науковці передусім зосередили свої дослі-дження на аналізі таких аспектів цієї тематики, як розуміння векселя як об’єкта цивільних прав та виконання вексельних зобов’язань. Що стосується вексельного обігу, то фактично аспект аналізу зводився до його передання за індосаментом із розгляданням правової природи останнього. При цьому недостатньо уваги приділялося питанням комплексного бачення вексельного обігу як розвинутої системи вексельних правовідносин, їхньої правової природи та й у цілому віднесення цих відносин до сфери регулювання вексельного права з визначенням поняття останнього. Це й зумовило необхідність поглиблення до-слідження цих питань у комплексі.
Крім праць зазначених науковців, для розроблення теми дисертаційного дослідження було використано праці М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок