Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Назва:
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,35 KB
Завантажень:
196
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ЯНЧЕВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 657.1:658.27
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Луганськ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України (м. Харків).
Науковий керівник | кандидат економічних наук, доцент
Грінько Алла Павлівна,
Харківський державний університет харчування та торгівлі, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Лінник Володимир Григорович, Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідуючий кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту в сільському господарстві (м. Київ) ;
кандидат економічних наук, професор Верига Юстина Андріївна, Полтавський університет споживчої кооперації України Укоопспілки, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (м. Полтава).
Провідна установа – Харківський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра бухгалтерського обліку (м. Харків).
Захист відбудеться 2 липня 2004 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034,
Луганськ-34, квартал Молодіжний, 20а.
Автореферат розіслано 1 червня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.В. Козаченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємств, зниження витрат виробництва та обігу вимагають збільшення вкладень капіталу в основні засоби. Процес відтворення основних засобів повинен забезпечити не лише розширення обсягів виробництва продукції, а й суттєве зростання продуктивності праці, швидке впровадження в практику нових технічних рішень. Без активізації інвестиційної діяльності неможливий вихід економіки України з кризового стану.
В умовах ринкової економіки якісно новий рівень належить лізинговим операціям. Узагальнення зарубіжного досвіду лізингових операцій показує необхідність їх розвитку, як важливої передумови розширення процесу відтворення основних засобів, покращання інвестиційного клімату в Україні, формування ефективної структури розбудови її економіки. Ринкові методи господарювання вносять принципові зміни у спосіб виробництва, систему управління основними засобами та, як наслідок, визначають новий підхід до методики та організації бухгалтерського обліку й аналізу.
Дослідження теоретичних положень та сучасної практики бухгалтерського обліку основних засобів дозволило визначити ряд невирішених проблем, які гальмують процес управління та знижують ефективність використання основних засобів.
До кола таких проблем можна віднести різні підходи до термінології щодо основного капіталу, до формування амортизаційної політики, до бухгалтерських аспектів комплексу лізингових відносин, підвищення інформативності документів та облікових регістрів з обліку основних засобів.
Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість обліку й аналізу відтворення засобів, недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління зумовили вибір теми та визначили спрямованість дослідження.
Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського державного університету харчування та торгівлі з тем “Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах переходу до національних стандартів” (тема №21-2000-2001Б, Харків), “Проблеми вдосконалення обліку фінансових результатів і складання фінансової звітності згідно з П(С)БО” (тема №26-2001-2002Б, Харків).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок