Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу 1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів

Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу 1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів

Назва:
Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу 1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,80 KB
Завантажень:
266
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Вивчено кінетику мономолекулярного гетеролізу 1-бром-1-метилциклопен
тану (I), 1-бром-1-метилциклогексану (II), 1-метил-1-хлорциклопентану (IV) та 1-метил-1-х
лорциклогексану (V) в різних протонних і апротонних розчинниках (табл


Національна Академія Наук україни
інститут органічної хімії

УДК 547.127+547.833.220
Кощій Ірина Володимирівна
Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу
1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії та технології органічних речовин Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Пономарьова Е. О.
професор кафедри органічної хімії
Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут”, м. Київ
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Сергучов Ю. О.
провідний науковий співробітник
Інституту органічної хімії
НАН України, м. Київ
доктор хімічних наук,
старший науковий співробітник
Макітра Р.Г.
провідний науковий співробітник
Відділення фізико-хімії і технології горючих копалин
Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
НАН України, м. Львів
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Захист дисертації відбудеться 20.06.2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 при Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02094, м. Київ, вул. Мурманська, 5.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий 16.05.2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук, професор ___________________ Н.Г. Фещенко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Сучасна органічна хімія вимагає кількісних підходів до вирішення питань оптимізації умов виконання синтезів. Кваліфікований вибір розчинника можливий лише при розумінні, з одного боку, механізму відповідних реакцій, а з іншого – природи сольватацій-них ефектів. Одним з таких питань є з’ясування специфіки реакційної здатності похідних цикло-пентану і циклогексану в різних розчинниках, вивчення впливу розчинника на швидкість реакцій цих сполук. Ці дані необхідні для розвитку не тільки хімії аліциклічних сполук, а й теоретичної органічної хімії в цілому.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася згідно з планами наукових досліджень кафедри органічної хімії та технології органічних речовин НТУУ “КПІ” при підтримці Міносвіти і науки України (договір № Ф4/ 178-97).
Мета роботи – вивчення впливу розчинника на швидкість гетеролізу третинних галогено-похідних циклопентану та циклогексану і аналіз сольватаційних ефектів за допомогою рівнянь лінійності вільних енергій.
Наукова новизна одержаних результатів. Вердазильним методом визначено швидкість ге-теролізу 1-бромо-1-метилциклопентану, 1-бромо-1-метилциклогексану, 1-метил-1-хлороциклопен-тану та 1-метил-1-хлороциклогексану в широкому наборі (34-42) протонних та апротонних роз-чинників та активаційні параметри гетеролізу в 14-16 розчинниках. Проведено кількісне порів-няння впливу окремих параметрів розчинника на швидкість гетеролізу різних субстратів з вико-ристанням однакових наборів розчинників. Вперше показано, що різниця швидкостей гетеролізу третинних галогенопохідних циклопентану і циклогексану сильно залежить від природи розчин-ника, при переході від полярних розчинників до неполярних вона змінюється на кілька порядків. Вперше показано, що розчинник сильніше впливає на швидкість гетеролізу циклопентильних спо-лук, ніж циклогексильних. Вперше показано, що розчинник сильніше впливає на швидкість гете-ролізу 1-бромо-1-метилциклоалканів, ніж на швидкість 1-метил-1-хлороциклоалканів. Досліджено вплив розчинника на активаційні параметри гетеролізу циклопентильних та циклогексильних суб-стратів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу 1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок