Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Назва:
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,13 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
УДК 658:06.052
ЄГОРЕНКО Дмитро Віталійович
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ
Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація
і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2003
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Донецькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк) на кафедрі економіки підприємства.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Хобта Валентина Михайлівна,
Донецький національний технічний університет
Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк),
завідуюча кафедрою економіки підприємства.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Берсуцький Яків Григорович,
обчислювальний центр Інституту економіки
промисловості НАН України (м. Донецьк),
заступник директора;
кандидат економічних наук, доцент
Богачов Сергій Валентинович,
Регіональний центр економічної освіти „Екопом”
(м. Донецьк), голова правління.
Провідна установа – Харківський державний економічний університет
Міністерства освіти і науки України (м. Харків),
кафедра бізнесу та підприємництва
Захист відбудеться 24 жовтня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .151.01 в Інституті економіки про-мисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк, вул. Універ-ситетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту еконо-міки промисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк, вул. Уні-верситетська, 77.
Автореферат розісланий "22" вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку економіки України супроводжується значним погіршенням стану та результатів діяльності суб'єктів господарювання. Так, обсяги виробництва за останні десять років знизилися вдвічі, питома вага збиткових підприємств промисловості складає більш шістдесяти процентів. Незважаючи на тенденцію зростання кількості підприємств, що склалася, сукупний виробничий потенціал знижується і, як наслідок, уповільнюються темпи економічного розвитку національного господарства. Така ситуація свідчить про недостатню якість управління діяльністю підприємств.
Невід'ємною частиною управління є господарські рішення, які поєднують його окремі функції та етапи в єдиний процес. Теорії обґрунтування рішень постійно приділялась значна увага, що підтверджується наявністю наукових праць у цій сфері. Підвалини теорії було закладено вченими цілого ряду зарубіжних наукових шкіл та напрямів. Значний внесок у розвиток теорії та методів прийняття рішень зробили українські вчені. В той же час у зв'язку з розвитком товарно-грошових відносин, форм власності й іншими змінами умов господарювання діяльність підприємств постійно наповнюється новим змістом, ускладнюється та стає більш різноманітною. Тому виникає необхідність розвитку теорії прийняття рішень на основі уточнення сутності господарювання, місця і ролі підприємства в національній економіці та поповнення арсеналу практичних інструментів розробками, адекватними сучасним умовам. Актуальність і особлива значущість вказаних проблем та необхідність їх вирішення визначили тему дисертаційної роботи, її мету і задачі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в Донецькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України відповідно до планів двох держбюджетних тем: "Розвиток теорії управління та створення методів регулювання інвестиційної діяльності в регіоні в умовах зон економічного сприяння" (номер державної реєстрації 0100U001047, 2000-2001 рр.), у ході виконання якої автором розроблено рекомендації з формування умов залучення фінансових ресурсів для розвитку підприємств; "Розвиток теоретичних засад фор-мування господарських рішень в умовах ризику" (номер державної реєстрації 0102U001239, 2002-2003 рр.), у рамках якої автором досліджено сутність господарської діяльності, визначено роль управлінських рішень у реалізації місії підприємства і особливості їх здійснення в сучасних умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок