Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕЙРОКЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ

НЕЙРОКЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ

Назва:
НЕЙРОКЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,96 KB
Завантажень:
458
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський національний університет радіоелектроніки
Шамраєв Анатолій Анатолійович
УДК 681.513
НЕЙРОКЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ НА ОСНОВІ
БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ
05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор
Руденко Олег Григорійович,
Харківський національний університет
радіоелектроніки, завідувач кафедри ЕОМ
Офіційні опоненти:– 
доктор технічних наук, доцент Машталір Володимир Петрович,
Харківський національний університет радіоелектроніки, декан факультету комп’ютерних наук;– 
кандидат технічних наук, доцент Леонов Сергій Юрійович,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування.
Провідна установа
Національний технічний університет України "КПІ" (кафедра технічної кібернетики) Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “ 30 ” березня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .052.01 у Харківському національному університеті радіоелектроніки (61166, м. Харків, просп. Леніна, 14).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, просп. Леніна, 14).
Автореферат розісланий “ 25 ” лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ___________________С.Ф. Чалий


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ефективність систем керування реальними об’єктами значною мірою залежить від якості математичних моделей, що використовуються при цьому, які, з одного боку, повинні найбільш повно відображати властивості об’єктів, а з іншого – бути зручними для реалізації алгоритмів керування. Відсутність достатньо повної інформації щодо умов функціонування, властивостей самих об’єктів і перешкод визначає необхідність застосування при керуванні ними адаптивного підходу, що припускає можливість використання спрощених, зокрема, лінійних моделей. Хоча такий підхід і дозволяє у ряді випадків суттєво зменшити апріорну невизначеність і реалізувати достатньо ефективне керування, проте у такому випадку не завжди забезпечується отримання необхідного результату.
Незважаючи на величезну кількість робіт, обмеження, що накладаються різноманіттям видів нелінійностей, динамічними властивостями об’єктів, їх нестаціонарністю, а також наявність зовнішніх збурень і помилок вимірювань, не дозволяють створити єдиний підхід при побудові систем керування.
Одним з найбільш перспективних напрямків вирішення цієї проблеми є застосування методів теорії штучних нейронних мереж (ШНМ) у системах керування з елементами штучного інтелекту. Здатність ШНМ до навчання (як самостійно, так і за допомогою “вчителя” на основі співвідношень “вхід-вихід”) дозволяє отримати простіші рішення для складних задач керування. Крім того, наявність в структурі ШНМ нейронів з нелінійними функціями активації дозволяє використовувати їх для вирішення задач керування нелінійними об’єктами у той час, коли традиційні методи не забезпечують вирішення подібних задач.
У зв’язку з цим актуальною задачею є розробка методів і алгоритмів побудови нейрорегуляторів, які спроможні функціонувати в умовах апріорної і поточної невизначеності щодо властивостей об’єктів і завад та алгоритмів їх навчання. Впровадження результатів дисертаційної роботи сприятиме підвищенню ефективності використання обчислювальної техніки в задачах керування складними об’єктами. Тому більш ефективним є розробка систем керування на основі адаптивного підходу в поєднанні з методами теорії ШНМ.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційної роботи відповідає координаційному плану Міністерства освіти і науки України, саму роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Харківського національного університету радіоелектроніки в рамках теми №ДР0101U001762 "Розробка теоретичних основ та математичного забезпечення нейро-фаззі-систем ранньої діагностики, прогнозування та моделювання в умовах апріорної і поточної невизначеності", де здобувач брав участь як виконавець.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: НЕЙРОКЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок