Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗИ НОВИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ НА ОСНОВІ 2-АЦИЛАМІНО-3,3-ДИХЛОРАКРИЛОНІТРИЛІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ

СИНТЕЗИ НОВИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ НА ОСНОВІ 2-АЦИЛАМІНО-3,3-ДИХЛОРАКРИЛОНІТРИЛІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ

Назва:
СИНТЕЗИ НОВИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ НА ОСНОВІ 2-АЦИЛАМІНО-3,3-ДИХЛОРАКРИЛОНІТРИЛІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,56 KB
Завантажень:
303
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ПІЛЬО Степан Григорович
УДК 547.298: 547.77+547.78
СИНТЕЗИ НОВИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ НА ОСНОВІ
2-АЦИЛАМІНО-3,3-ДИХЛОРАКРИЛОНІТРИЛІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ
02.00.03-органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2002Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Науковий керівник:
доктор хімічних наук, професор
ДРАЧ Борис Сергійович,
завідувач відділу Інституту
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Офіційні опоненти:
заслужений діяч науки,
доктор хімічних наук, професор
МОСКВА Віктор Володимирович,
Хіміко-технологічний інститут
імені Д.І.Менделєєва (м. Москва)
доктор хімічних наук
БАЛЬОН Ярослав Григорович,
завідувач лабораторії Інституту
ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка
АМН України
Провідна установа:
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л.М. Литвиненка
НАН України (м. Донецьк)
Захист відбудеться "20" червня 2002 р. о 14:15 на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.217.01 при Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий "18" червня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук, професор Фещенко Н.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Азоли відіграють дуже важливу роль як у фундаментальних, так і в прикладних напрямках розвитку органічної хімії. Варто нагадати про виняткове значення похідних азолів для створення барвників, інсектицидів, гербіцидів та фармацевтичних препаратів. Незважаючи на те, що хімія азолів добре розвинена, чимало їх представників одержуються складними способами або взагалі невідомі. Саме тому актуальність дослідження перспективних реагентів, придатних для синтезу нових похідних азолів, не викликає сумніву. До таких реагентів відносяться і 2-ациламіно-3,3-дихлоракрилонітрили, циклоконденсації яких досліджені недостатньо, і можна було сподіватися на суттєве розширення сфери їх застосування в азольних синтезах.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Робота виконувалась в рамках наукових тем відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 1994-2001 рр. (№№ держреєстрації 0195U025793 та 0199U003947), а також підтримана Міжнародним науковим фондом Дж. Сороса (гранти U6К000, U6К200, 1994-1996 рр.) та грантом INTAS (№ 95-1115, 1998-1999рр.) під керівництвом проф. Г. Рейнерса (Бельгія).
Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи полягала у вивченні таких циклоконденсацій 2-ациламіно-3,3-дихлоракрилонітрилів з сірко- та азотовмісними нуклеофілами, які були б придатними для синтезу нових похідних азолів. Для досягнення цієї мети треба було розв'язати три завдання:
1) розробити синтези сірковмісних енамідонітрилів та вияснити можливість їх гетероциклізацій;
2) дослідити нові напрямки циклоконденсацій 2-ациламіно-3,3-дихлоракрилонітрилів та споріднених енамідів з амінами;
3) вивчити взаємодію хлоровмісних енамідонітрилів з гідразином та його похідними.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано, що цілком доступні енаміди загальної формули Cl2C=C(X)NHCOR, де X=CN,CONH2,COOAlk, P(O)(OAlk)2, P(O)Ph2 та інші електроноакцепторні групи, за допомогою нескладних підходів перетворюються в нові похідні 1,3-оксазолу, 1,3-тіазолу, піразолу та 1,3,4-оксадіазолу.
Особливо важливими перетвореннями, які досліджені в цій роботі, виявились такі:
1) послідовна взаємодія вказаних вище хлоровмісних енамідів спочатку з тіолами, а потім з карбонатом срібла – загальний спосіб синтезу похідних 5-меркапто-1,3-оксазолу, що містять в положенні 4 оксазольного кільця
електроноакцепторні групи: CN, CONH2, COOAlk, P(О)(ОAlk)2, P(О)Ph2 та ін.
2) циклоконденсація a-енамідонітрилів типу ArSC(Cl)=C(CN)NHCOR з гідросульфідом натрію, котра привела до невідомих раніше 2-арил-5-арилтіо-4-тіокарбамоїл-1,3-оксазолів;
3) своєрідна взаємодія 2-дихлорацетиламіно-3,3-дихлоракрилонітрилу та його фосфорильних аналогів з амінами та водою, яка застосована в синтезі нових альдегідів оксазольного ряду:
4) циклізація енамідів типу Cl2C=C(X)NHCOR з гідразингідратом – препаративний синтез 2,4-дизаміщених 5-гідразино-1,3-оксазолів, які використані для отримання похідних 1,3,4-оксадіазолу за допомогою ацилювання та рециклізації:
5) реакції споріднених енамідонітрилів Cl2C=C(CN)NHSO2Ar та Cl2C=C(CN)N(CH3)SO2Ar з фенілгідразином, які проходять по-різному:
перші реагенти перетворюються в ациклічні продукти конденсації з елімінуванням ціанід- та хлорид-аніонів, а другі – циклізуються з утворенням похідних 5-аміно-3-фенілазопіразолу, що доведено за допомогою рентгеноструктурного дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: СИНТЕЗИ НОВИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ НА ОСНОВІ 2-АЦИЛАМІНО-3,3-ДИХЛОРАКРИЛОНІТРИЛІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок