Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ В РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ XVI СТ.)

РОЗВИТОК АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ В РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ XVI СТ.)

Назва:
РОЗВИТОК АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ В РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ XVI СТ.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,28 KB
Завантажень:
439
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МЕДВЕДОВСЬКА Надія Вікторівна
УДК 811.112.2’05
РОЗВИТОК АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ
В РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ XVI СТ.)
спеціальність 10.02.04 - германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ– 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі германської філології Інституту
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент
ДВУХЖИЛОВ Олександр Володимирович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
Інститут філології,
кафедра германської філології,
доцент
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ТАРАНЕЦЬ Валентин Григорович,
Одеський регіональний інститут
державного управління
Української Академії державного управління
при Президентові України,
кафедра української та іноземних мов,
завідувач кафедри
кандидат філологічних наук, доцент
ПУЗІК Андрій Анатолійович,
Донецький державний медичний
університет імені М. Горького МОН України,
кафедра іноземних мов,
завідувач кафедри
Провідна установа: Інститут мовознавcтва
імені О.О. Потебні НАН України, відділ романських, германських
та балтійських мов, м. Київ
Захист відбудеться 19 вересня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, бульвар Тараса Шевченка 14.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська 58, к. 10).
Автореферат розісланий 19 серпня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради д.філол.н. Неборсіна Н.П
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дослідження абстрактної лексики здійснювались у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці з найрізноманітніших позицій, оскільки абстрактність як семантична властивість лексичних одиниць є широким поняттям і пов`язана з універсальними мовними явищами полісемії та семантичної деривації. Увагу багатьох дослідників привертає РНВН, адже саме цей період історії німецької мови відзначається високою продуктивністю в області появи нових лексичних одиниць та семантичних змін в структурі значень старих слів.
Абстрактність значення не є мовною універсалією, сприйняття певних лексичних одиниць як абстрактних чи конкретних змінюється в різні періоди історії мови, а структура значень більшості полісемних слів містить як абстрактні, так і конкретні компоненти. Доцільно простежити динаміку цих компонентів, враховуючи внутрішні та екстралінгвістичні фактори їх розвитку – такі, як масові мовні культури Гуманізму та Реформації.
Таким чином, актуальність обраної теми зумовлена:
1) важливим значенням РНВН для формування сучасної лексико-семантичної системи німецької мови;
2) широким використанням абстрактної лексики РНВН в сучасних текстах;
3) відсутністю спеціальних діахронічних досліджень абстрактної лексики РНВН узагальнюючого характеру;
4) розпливчастістю самого поняття абстрактної лексики та необхідністю систематизації досліджень відповідної семантичної категорії.
Зв’язок роботи з науковими програмами
Дослідження розвитку німецької абстрактної лексики в діахронії безпосередньо пов’язане з міжкафедральною темою відділення західної філології Інституту філології Національного університету імені Тараса Шевченка “Європейські мови та культури в контексті глобалізації світових процесів (лінгво-дидактичні аспекти)” (01 БФО 147-01).
Основною метою дисертаційного дослідження є аналіз загальних процесів розвитку абстрактної лексики в РНВН та встановлення історичних закономірностей цих процесів. Для досягнення цієї мети було поставлено такі конкретні завдання:
визначення змісту семантичної категорії абстрактного і конкретного,
уточнення поняття абстрактної лексики в діахронії;
встановлення критеріїв розмежування абстрактних та конкретних іменників РНВН
аналіз мовних і позамовних чинників кількісних та якісних змін словника абстрактної лексики в РНВН;
опис найпоширеніших в першій половині 16-го ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ В РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ XVI СТ.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок