Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА СКОЛОЧУВАННЯ ВЕРШКІВ У МАСЛО З МЕТОЮ інтенсифікації ПРОЦЕСУ ТА РОЗРАХУНКУ ОБЛАДНАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА СКОЛОЧУВАННЯ ВЕРШКІВ У МАСЛО З МЕТОЮ інтенсифікації ПРОЦЕСУ ТА РОЗРАХУНКУ ОБЛАДНАННЯ

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА СКОЛОЧУВАННЯ ВЕРШКІВ У МАСЛО З МЕТОЮ інтенсифікації ПРОЦЕСУ ТА РОЗРАХУНКУ ОБЛАДНАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,25 KB
Завантажень:
481
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
МАЙБОРОДА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 637.234.2.001.8
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА СКОЛОЧУВАННЯ ВЕРШКІВ
У МАСЛО З МЕТОЮ інтенсифікації ПРОЦЕСУ ТА
РОЗРАХУНКУ ОБЛАДНАННЯ
05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і
фармацевтичних виробництв
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Технологічному інституті молока та м’яса Української академії аграрних наук
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук Єресько Георгій Олексійович, Технологічний інститут молока та м’яса УААН, директор
Офіційні опоненти – доктор технічних наук Шурчкова Юлія Олександрівна, НТК “Інститут технічної теплофізики” НАН України, го-ловний науковий співробітник, заступник завідувача відділом тепломасообміну у дисперсних середовищах
– кандидат технічних наук, доцент Шинкарик Марія
Миколаївна, Тернопільський державний університет
ім. І. Пулюя Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв
Провідна установа – Одеська національна академія харчових технологій Міністерства освіти і науки України, м. Одеса
Захист дисертації відбудеться “ 18 “ лютого 2004 року о 1400 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68, ауд. А-311
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету хар-
чових технологій за адресою за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Автореферат розісланий “ 12 “ січня 2004 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
к.т.н., доцент В.Л. Зав’ялов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема енергозбереження в Україні взагалі й у молоч-ній промисловості, зокрема, стоїть надзвичайно гостро. Процес сколочування верш-ків (процес одержання масляного зерна) - один з найбільш енергоємних процесів при виробництві масла. Енергія, що витрачається на сколочування вершків, є важ-ливим показником процесу маслоутворення і залежить від конструктивних парамет-рів масловиготовлювачів, технологічних параметрів та від фізико-хімічних власти-востей вершків. У літературі дані по питанню енерговитрат на сколочування дуже обмежені і фрагментарні. Недосконалість у виборі параметрів сколочування, відсут-ність чіткості уявлень про фізико-хімічну сутність процесів, ведуть до високих енергетичних витрат, що знижують ефективність о обладнання і є однією з причин підвищення собівартості готового продукту. Важливим напрямком зниження вартості масла є розробка ресурсозберігаючих режимів його виготовлення.
Дослідження цих проблем дозволить інтенсифікувати процес сколочування, зменшити енерговитрати, розробити рекомендації максимально повного та ефектив-ного використання наявного технічного потенціалу і розробки нового обладнання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Виконана ро-бота безпосередньо пов'язана з науково-технічною програмою Української Академії аграрних наук 1996-2000 рр.: тема № 394.96 “Дослідити енергорозподілення у про-цесі сколочування вершків у масло в залежності від технологічних, фізико-хімічних і гідромеханічних факторів з метою оптимізації процесів і вдосконалення маслороб-ного обладнання”. Дана програма входила у план фундаментальних науково-дослід-них робіт ТІММ і являлася складовою частиною державних програм по створенню нових технологій і техніки УААН.
Дисертаційна робота виконувалася у відділі маслоробства ТІММ, автор був відповідальним виконавцем зазначеної програми. Створення експериментального стенду, планування й проведення досліджень, обробка та аналіз результатів дослідів виконано безпосередньо автором. Перевірка результатів досліджень та впроваджен-ня у виробництво виконано автором при участі фахівців маслоробних виробництв.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у обґрунтуванні пара-метрів процесу сколочування вершків, які б забезпечували мінімальні витрати енер-гії на процес; отриманні розрахункових залежностей для конструювання маслови-готовлювачів; розробці рекомендацій по уточненню режимів виробництва масла методом сколочування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА СКОЛОЧУВАННЯ ВЕРШКІВ У МАСЛО З МЕТОЮ інтенсифікації ПРОЦЕСУ ТА РОЗРАХУНКУ ОБЛАДНАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок