Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОФІЦІЙНІ СВІДКИ В СТРУКТУРІ ЛУЦЬКОГО ЗАМКОВОГО УРЯДУ ДО РЕФОРМ 1564–1566 років (службове підпорядкування і правові послуги)

ОФІЦІЙНІ СВІДКИ В СТРУКТУРІ ЛУЦЬКОГО ЗАМКОВОГО УРЯДУ ДО РЕФОРМ 1564–1566 років (службове підпорядкування і правові послуги)

Назва:
ОФІЦІЙНІ СВІДКИ В СТРУКТУРІ ЛУЦЬКОГО ЗАМКОВОГО УРЯДУ ДО РЕФОРМ 1564–1566 років (службове підпорядкування і правові послуги)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,11 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І. КРИП’ЯКЕВИЧА
ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
Поліщук Володимир Васильович
УДК 94 (477) “15” (347.964)
ОФІЦІЙНІ СВІДКИ В СТРУКТУРІ ЛУЦЬКОГО
ЗАМКОВОГО УРЯДУ ДО РЕФОРМ 1564–1566 років
(службове підпорядкування і правові послуги)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті європейських досліджень
Національної Академії Наук України.
Науковий керівник: | доктор історичних наук
Яковенко Наталія Миколаївна,
провідний науковий співробітник
Інституту європейських досліджень НАН України.
 
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, професор
КРИКУН Микола Григорович,
професор кафедри історії слов’янських країн
Львівського національного університету
імені Івана Франка.
кандидат історичних наук, доцент
АТАМАНЕНКО Віктор Борисович,
доцент кафедри історії Національного університету “Острозька академія”.
Провідна установа: | Інститут історії України НАН України, відділ історії України середніх віків.
Захист відбудеться 20 січня 2004 р. о 15-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .222.01 для захисту дисертацій в Інституті Українознавства імені І.Крип’якевича та Інституті народознавства НАН України за адресою: 79026 м.Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Інституту Українознавства імені І.Крип’якевича НАН України за адресою: 79026 м.Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий “19 _грудня_ 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук ПАТЕР І.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Дисертація присвячена розгляду одного з аспектів соціально-правової історії пізньосередньовічної Волині у складі Великого князівства Литовського, а саме: інституту офіційних свідків як важливого елементу регіональних структур влади, що ними до судово-адміністративних реформ 1564–1566 рр. були старостинські (замкові) уряди. Під офіційними свідками матимуться на увазі так звані “вижі” – замкові слуги та приватні слуги урядників, які від імені замкового уряду здійснювали освідчення усіх публічно-правових процедур, що провадилися на прохання зацікавленої сторони (шляхти, міщан, селян). За характерну ознаку періоду, що розглядається детальніше (друга третина ХVІ ст.), ми вважаємо остаточне утвердження станових привілеїв шляхти ВКЛ. Саме з цим процесом були пов’язані реформи 1564–1566 рр., які суттєво модифікували судово-адміністративну систему литовсько-білорусько-українських земель, що надалі проіснувала майже без змін до ліквідації Речі Посполитої наприкінці ХVІІІ ст. Реформування торкнулося й інституту офіційних свідків та судових виконавців, внаслідок чого вижі та діцькі були замінені новим інститутом “возного” як одним з елементів шляхетського самоврядування. У межах Волині згадану заміну можна детально досліджувати лише на прикладі Луцького повіту, оскільки тільки звідси до нашого часу дійшли більш-менш повністю збережені дореформені замкові книги (з 1558 р.), які дотепер не були предметом систематичного дослідження і використовувалися в науці лише принагідно. Звідси випливає значення обраної теми, яка дозволяє побачити локальні владні структури через призму конкретних персоналій її носіїв і виконавців (старост, замкових урядників та їхніх слуг), а також через специфіку публічно-правових процедур, що ними провадилися.
В центрі уваги дисертації – функціонування Луцького старостинського (замкового) уряду, що представляв намісницьку владу великого князя литовського. Як регіональний орган монаршої влади він поєднував у собі адміністративні, судові та господарські повноваження, виконання яких покладалося на групу персональних (панських) та замкових слуг. Зокрема, в публічно-правовій сфері він мав забезпечувати передсудові, процесуальні та нотаріальні інтереси волинської шляхти, а також міщан і селян, які підлягали великокнязівському присуду.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОФІЦІЙНІ СВІДКИ В СТРУКТУРІ ЛУЦЬКОГО ЗАМКОВОГО УРЯДУ ДО РЕФОРМ 1564–1566 років (службове підпорядкування і правові послуги)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок