Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Назва:
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,42 KB
Завантажень:
111
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Міністерство освіти і науки України
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса IIIевченка
ТКАЧОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 37.017.92
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Луганськ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий доктор педагогічних наук, професор
консультант: ХАРЧЕНКО Сергій Якович,
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка,
проректор з наукової роботи.
Офіційні опоненти: – доктор психологічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Бех Іван Дмитрович,
Інститут проблем виховання, директор;
– доктор педагогічних наук, професор
Золотухіна Світлана Трохимівна,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди,
завідувач кафедри загальної педагогіки;–
доктор педагогічних наук, професор
Сметанський Микола Іванович,
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри педагогіки.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.
Захист відбудеться “23” лютого 2007 року о 1100 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за адресою: вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за адресою: вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011.
Автореферат розіслано “22” січня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л. Л. Бутенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Зміни, що відбуваються в сучасній Україні, сприяють подальшому розвитку суспільства на шляху до соціально-економічної стабілізації. Необхідними передумовами успіш-ності цього процесу є забезпечення свідомого ставлення й відпо-відальності кожної особистості за результати перетворювальної діяль-ності, а також сформованості в неї соціально значущих аксіоло-гічних орієнтирів, здатності до самовизначення й адекватного вибору дій у різ-них життєвих ситуаціях та ціннісного виміру власних вчинків.
Ціннісні пріоритети індивідуума формуються під впливом різно-манітних зовнішніх і внутрішніх чинників. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють шкільні заклади освіти, які є одними з основних осередків соціалізації молоді. Саме вони мають реальні можливості для того, щоб залучити молодь до загальнолюдських та національних цінностей, прогресивних ідеалів і сформувати молодих людей як свідомих та активних членів сучасного суспільства. Розв’язання цього складного завдання науковці й освітяни-практики насамперед вбачають у реформуванні системи шкільної освіти крізь призму впровадження аксіологічного підходу. Такий підхід передбачає перенесення акцентів з викладання учням конкретної системи знань, чому приверталася першочергова увага вчителів у традиційній організації шкільного педагогічного процесу, на озброєння молодих людей певними ціннісними домінантами, що мають забезпечити соціальну значущу спрямованість їхньої життєвої активності.
Основні ідеї й вимоги до організації та здійснення шкільного педаго-гічного процесу на аксіологічних засадах знайшли своє відображення в Національній доктрині розвитку освіти, Законі України “Про загальну середню освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) та інших державних документах, у яких наголошено на необхідності забезпечення ефективного функціонування шкільних закладів у нових соціокультурних умовах, формування особистості учня на засадах загальнолюдських, загальноєвропейських і національних цінностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок