Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,77 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІГНАТЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 334.716:330.3
ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ЕФЕКТИВНОГО
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Ужгород – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Гаврилко Петро Петрович,
Ужгородський навчальний центр Київського
Національного торговельно-економічного
університету МОН України, завідувач кафедри
економіки, бухгалтерського обліку і фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Музиченко Анатолій Степанович,
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини МОН України,
завідувач кафедри економіки підприємства
кандидат економічних наук
Папп Василь Васильович,
Закарпатська обласна державна адміністрація,
м. Ужгород, заступник начальника головного
управління - начальник управління зведеного
аналізу та стратегічного розвитку головного
управління економіки
Захист відбудеться 19 лютого 2008 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 61.051.02 в Ужгородському національному університеті за адресою:
88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3, ауд. 47.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою:
88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.
Автореферат розісланий “18” січня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент О.Г. Чубарь


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах утвердження України як високорозвиненої соціально орієнтованої держави ринкового типу головна мета розвитку промисловості полягає у створені сучасного промислового комплексу, здатного в умовах інтеграції та глобалізації розв’язувати важливі завдання соціально-економічного розвитку й утверджувати Україну як високотехнологічну державу.
Пошук оптимальної стратегії і тактики економічного й соціального розвитку спрямований на створення умов для активізації внутрішніх джерел економічного зростання, максимального використання регіональних ініціатив.
Усе це зумовлює необхідність уживання цілеспрямованих заходів державної регіональної економічної політики, які б дали змогу забезпечити ефективне стимулювання процесів прогнозування та планування розвитку промислових підприємств регіону.
Ефективний розвиток підприємств неможливий без забезпечення гнучкості, активізації інноваційного процесу, удосконалення законодавчої бази.
Проблеми розвитку промислових підприємств регіону перебувають у центрі уваги вітчизняних та зарубіжних учених: В.П. Александрової, О.М. Алимова, Ю.М. Бажала, В.Ф. Беседіна, В.М. Бородюка, А.С. Гальчинського, В.Г. Геєця, М.С. Герасимчука, В.Е. Коломойцева, В.П. Мікловди, А.С. Музиченка, В.В. Паппа, М.Г. Чумаченка, Г.А. Швиданенко, В.Я. Шевчука, Г.К. Ялового, Е. Долана, Д. Кейнса, К. Кларка, Д. Ліндсея, Е. Мандела, А. Маршалла, В. Парето, Д. Расса, У. Томпсона та інших. Проте, окремі аспекти потребують детальнішого опрацювання. Так, недостатньо вивченими є питання стійкості і гнучкості промислових підприємств регіону в умовах трансформаційних перетворень. Наукою і практикою недостатньо досліджена залежність економічного потенціалу як чинника ефективного розвитку промислових підприємств від регіональних важелів формування їх амортизаційної політики.
Актуальною залишається розробка стратегії вдосконалення економічного механізму регулювання ефективного розвитку промислових підприємств регіону в умовах маркетингової орієнтації.
Усе це обумовило вибір теми нашого дослідження “Економічні регулятори ефективного розвитку промислових підприємств”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження були здійснені в межах науково-дослідної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини “Аналіз економічного і соціального стану регіону та визначення пріоритетів і перспектив його розвитку” (державний реєстраційний номер 0106U12337) і “Програми стабілізації та розвитку промисловості Київської області на період до 2010 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок