Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК МОТИВ УЧАСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ

САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК МОТИВ УЧАСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ

Назва:
САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК МОТИВ УЧАСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,42 KB
Завантажень:
268
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ
ім. Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
БАРИШЕВА Олена Іванівна
УДК 159.922.7/.8+159.9:7.01
САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ
ЯК МОТИВ УЧАСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ
19.00.07- педагогічна і вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ-2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України
Науковий керівник - член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор БОРИШЕВСЬКИЙ Мирослав Йосипович, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, лабораторія психології особистості ім. П.Р.Чамати, завідувач.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, старший науковий співробітник ШВАЛБ Юрій Михайлович, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, лабораторія екологічної психології, завідувач
кандидат психологічних наук, доцент НІКОЛЕНКО Дмитро Олександрович, Київський інститут внутрішніх справ при НА МВС України, начальник психологічного факультету
Провідна установа - Слов’янський державний педагогічний інститут, кафедра психології
Захист відбудеться “12” червня 2001 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. .453.01 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 01033, м.Київ-33, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Автореферат розісланий “7” травня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради БАЛЛ Г.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
АКТУАЛЬНІСТЬ. В сучасних умовах зростають вимоги до педагогічної та психологічної наук у справі виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Зросло значення виховання у людини таких особистісних якостей, завдяки яким вона поступово стає активним суб’єктом соціальної взаємодії. Ще більш важливого значення набуває проблема активізації самовиховання учнів, адже становлення суспільно активної та гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від власних зусиль самої людини, спрямованих на самовдосконалення як неодмінної умови досягнення успіху в самовизначенні, самореалізації, життєтворчості.
Саме позашкільна діяльність, участь старшокласників у різних її видах - важлива сфера, у якій можливості для вияву самоактивності, а водночас і для особистісного самовизначення та самореалізації учнів є вельми широкими. Вільна від жорсткої регламентації, обов’язковості, позашкільна діяльність розкриває широкі можливості для вияву самостійності, самоактивності, що вельми імпонує учням підліткового і щонайбільше - раннього юнацького віку
В сучасній психологічній науці існують різні підходи до розв’язання проблеми самовизначення особистості. Для нашого дослідження особливе значення мають праці К.О.Абульханової-Славської, М.Й.Боришевського, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьє-ва, С.Д.Максименка, С.Л.Рубінштейна, А.Маслоу, К.Роджерса, Нат.Роджерс та ін., в яких йдеться про сутність та джерела активності особистості, висвітлюються положення психології життєвого самовизначенння та самореалізації.
Вагомий внесок у розробленість питань психології творчої діяльності, зокрема театральної, зробили Л.С.Виготський, П.М.Єршов, Т.Ф.Завадська, З.Я.Корогодський, Р.О.Пономарьова, Ю.І.Рубіна, Є.Ю.Сазонов, К.С.Станіславський та ін.
Важливим є вивчення мотиваційної сфери особистості, яку вітчизняні психологи М.І.Алєксєєва, Л.І.Божович, О.М.Леонтьєв, М.В.Матюхіна, Ю.М.Орлов досліджували в контексті практичної діяльності, враховуючи включеність особистості у систему колективних і суспільних взаємин. Натомість мотивація саморозвитку, самовизначення часто залишалася поза увагою вчених.
Незважаючи на значні потенційні можливості нерегламентованої позашкільної діяльності щодо особистісного самовизначення учнів, вона поки що не стала об’єктом належної уваги науковців. Не були предметом спеціальних досліджень, зокрема, питання мотивації участі учнів у позашкільній діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК МОТИВ УЧАСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок