Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

Назва:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,32 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЖУКОВА Лілія Анатоліївна
УДК 351.862.4
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
В УКРАЇНІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | доктор юридичних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ Микола Павлович, Національна академія Служби безпеки України, головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор Ситник Григорій Петрович,
Апарат Ради національної безпеки
і оборони України,
виконуючий обов’язки керівника
Департаменту стратегічних розробок;
кандидат наук з державного управління,
старший науковий співробітник
Терент’єва Анна Валеріївна,
Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України,
старший науковий співробітник
Захист відбудеться 4 грудня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 2 листопада 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В.Голубь


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Становлення української державності безпо-середньо пов’язане з актуалізацією проблем державного управління, розвитком науки управління суспільним розвитком, що неможливо без теоретико-методологічного обґрунтування механізмів державного управлін-ня, адміністративно-організаційних напрямів державотворення, функцій, структури, повноважень та особливостей органів державної влади усіх рівнів у сфері цивільного захисту.
Актуальність теми підвищується з огляду на глобальні зміни у світовому господарстві, визнання міжнародного принципу примату безпеки як неодмінної умови сталого розвитку суспільства та національного аспекту: соціальної (демографічної) й економічної складових національної безпеки, найважливішим механізмом забезпечення яких має стати цивільний захист.
Багатоаспектність проблеми передбачає аналіз літературних джерел суміжних галузей знань. Дослідженню суспільних відносин у контексті розвитку науки державного управління присвятили свої праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В.Б.Авер’янов, Г.В.Атаманчук, В.Д.Бакуменко, В.Є.Во-ротін, М.В.Га-ман, С.Д.Дубенко, О.В.Жабенко, О.С.Ігнатенко, В.М.Князєв, С.В.Крисюк, О.Д.Круп--чан, О.Я.Лазор, О.Ю.Лебединська, А.В.Мерзляк, Н.Р.Ниж-ник, О.Ю.Обо-лен-ський, Я.Ф.Радиш, В.М.Рижих, Г.П.Ситник, Ю.М.Ста-рі-лов, М.П.Стрель--бицький, Ю.П.Сурмін, А.М.Ткаченко, В.В.Токовенко, Ю.А.Тихо-миров, В.П.Тронь, В.П.Трощинський, В.В.Цвєтков, Л.П.Юзьков, В.В.Юрчишин, а також Ж.Ведель, Б.Гурне, М.Х.Мескон, Г. Райт та ін.
Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, що зробили значний внесок у розв’язання проблем безпеки, слід відзначити О.С.Бодрука, В.Б.Вагапова, О.М.Гончаренко, В.П.Горбуліна, А.Б.Качинського, С.І.Пирожкова, Г.Г.По-чеп-цова, Г.П.Ситника, а також М.М.Абдурахманова, С.Н.Азанова, Н.Н.Бру-шлин-ського, А.В.Возженикова, М.І.Дзлієва, А.А.Кокошина, А.В.Кострова, Г.Г.Ма-линецького, В.Манилова, Ю.В.Пузанова, В.І.Ярочкіна та ін.
Разом з тим дослідження, в яких би комплексно розглядалися науково-теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління, категорії, закономірності, принципи, методи, кон-цепції, моделі, системи, класифікація у сфері цивільного захисту, практично відсутні. Дослідники, в основному, зосереджують увагу на окремих проб-лемах. Відсутність загальноприйнятих поглядів щодо понятійно-категорій-ного апарату, цільових, функціональних, організаційних та інших складових механізмів державного управління у сфері цивільного захисту призвела до недосконалості та суперечливості чинного законодавства у зазначеній сфері, низької дієздатності державного управління, незадовільного стану цивіль-ного захисту як системи забезпечення безпеки життя і діяльності людини, загострення соціально-політичної ситуації, демографічної кризи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок