Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА

Назва:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
49,62 KB
Завантажень:
286
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
ШКОДОВСЬКИЙ Юрій Михайлович
УДК 711.4.168+728
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА
18.00.01- теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора архітектури
Харків - 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант:
доктор архітектури, професор Мироненко Віктор Павлович,
Харківський державний технічний університет будівництва та архі-
тектури Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри
“Дизайн архітектурного середовища”
 
Офіційні опоненти:
доктор архітектури, професор Єжов Валентин Іванович,
Київський національний університет будівництва і архітектури
Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри “Основ
архітектури”;
доктор архітектури, професор Бевз Микола Валентинович,
Національний університет “Львівська політехніка” Міні-стерства
освіти і науки України, завідувач кафедри “Реставрація та реконст-
рукція архітектурних комплексів”;
доктор архітектури, професор Ричков Петро Анатолійович,
Національного університета водного господарства та природо-
користування, Міні-стерства освіти і науки України, завідувач
ка-федри архітектури, м. Рівне.
Захист відбудеться “23” листопада 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.02 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, архітектурний факультет.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.
Автореферат розісланий “ 20 ”вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ігнатьєва Н.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Реформування суспільно-виробничих від-носин ставить перед фахівцями складні проблеми розвитку урбо-екологічних систем в умовах жорстких соціальних, психологічних, а також моральних імперативів. Їхнє вирішення вимагає якісних змін у містобудівній діяльності, а також розвитку архітектурно-містобудівної теорії, які базувалися б на основах системного підходу, сучасних теоріях і знаннях про проблеми гуманізації архітектурного середовища. Більшість міст, як у нашій країні, так і за кордоном, відрізняються дискомфортністю. У житло-вих районах утворився й продовжує збільшуватися розрив між психологічно опти-мальними умовами проживання й реальною ситуацією. Стрімке зростання міст, поси-лення процесів урбанізації з усіма соціально-екологічними наслідками, що виплива-ють звідси, зосередження в них великих джерел антропогенного впливу на навко-лишню територію стали причиною того, що міста перетворилися на ключовий об'єкт дослідження в проблемі взаємодії природи і суспільства. Актуальність і соціальна зна-чущість вивчення міського середовища сприяла залученню багатьох наукових дис-цип-лін до розробки власних концепцій дослідження й напрямків оптимізації сере-до-вища життєдіяльності міського населення. Різноплановість досліджень вима-гає синте-зу міждисциплінарних знань про місто.
Місто повинне функціонувати в оточенні території, яка характеризується еко-логічною рівновагою, що забезпечує стійкий і гармонічний розвиток. Відтворення основних компонентів природного середовища, збереження різнома-ніття геосистем мо-же бути досягнуте при гармонічному включенні міста в ре-гіональну природно-еко-логічну систему, з урахуванням її природних і соціально-економічних особливостей. У свою чергу, оточення міста створює “середо-вищний фон”, що визначає більшою мірою масштаби та специфіку його роз-витку. На формування концепції даного до-слідження мали вплив досягнення таких представників сучасної філософської науки як М. Вебер, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок