Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях

Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях

Назва:
Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,38 KB
Завантажень:
97
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Романов Андрій Вікторович
УДК 519.21+535.378+616.3
Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях
01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукові керівники: доктор фізико-математичних наук, професор
Петунін Юрій Іванович,
професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
доктор біологічних наук, професор
Орел Валерій Еммануїлович,
завідувач відділом медичної фізики та біоінженерії Інституту онкології АМН України (м. Київ)
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Волошин Олексій Федорович,
професор кафедри математичних методів еколого_економічних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Соляник Галина Іванівна,
завідувач відділом механізмів протипухлинної резистентності Інституту експериментальної онкології, патології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ)
Провідна установа: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
відділ інтелектуальних систем управління динамічними об’єктами, м. Київ
Захист відбудеться „31” травня 2006 р. о 15 год. 30 хв. на засіданні спеці-а-лізо-ваної вченої ради Д .001.35 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
03127, Київ, просп. Глушкова, корпус. , факультет кібернетики, ауд. 40.
(Тел. 259-04-24, факс 259-70-44, Еrada@unicyb.kiev.ua)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, вул. Володимирська, .
Автореферат розісланий „14” квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат фізико-математичних наук, доцент П.М. Зінько


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останнім часом велику роль відіграє до-ка-зова меди-цина, яка науково обґрун-товує різні методи профі-лактики, діаг-ностики та ліку-вання хвороб. Застосовуються статистичні методи обробки та аналізу експе-ри-ментальних даних з метою одержання об’єктив-них висновків відносно про-цесів, що протікають в різних біологічних та медичних сис-темах. Усе це вимагає розробки матема-тичних критеріїв перевірки гіпотез, вико-ристо-вуючи сучасний апарат теорії роз-піз-навання, математичної статистики, теорії ймовір-ності, а також нових методів нелі-нійної динаміки, теорії хаотичних процесів. Значний внесок у розвиток теорії розпіз-навання та нелінійної динаміки внесли вітчизняні та іноземні вчені В.М. Глушков, А.А. Хар-кевич, Н.П. Бусленко, Я.З. Ципкін, В.С. Міхалевич, А.Г. Івахненко, Ю.І. Журав-льов, Н.Г. Загоруйко, В.А. Кова-левський, М.А. Айзерман, Э.М. Бравер-ман, Л.І. Розоноер, М.М. Бон-гард, В.Н. Вапник, А.Я. Червоненкіс, Л.А. Растригін, Ф. Розеблатт, І. Прі-гожин, Г. Ніколіс, Б. Мандельброт, А. Голд-бергер, М. Седіві, Г. Лоза, Г. Ахам-мер, Ж.В. Бейш, Ф. Мун, Є. Лоренц, С. Гастелло, А.Ю. Лоскутов, Г.Г. Мали-нецький, С.П. Курдюмов, А.А. Самарський, М.І. Шлє-зінгер, Ю.П. Питьєв, Ю.А. Бєлов, В.О. Яценко, М.Ф. Кириченко, Д.Я. Хусаїнов, П.С. Кнопов та ін.
Однією з найбільш актуальних проблем сьогодення є своєчасна діаг-ностика онко-логічних захворювань. За даними національного канцер-реєстру України кількість зареєстрованих смертей від онкологічних захворювань в  р. становила 87313 осіб. Також значну небезпеку для здоров’я людини становлять внутрішні хвороби – холецистити, панкреатити, виразка шлунку та дванадця-типалої кишки тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок