Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАДАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАДАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

Назва:
КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАДАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,41 KB
Завантажень:
243
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
ПОДУФАЛОВА Тетяна Володимирівна
УДК 811.161.1’37
КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАДАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Харківському національному педагогічному університеті
імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
ПЕЛЕПЕЙЧЕНКО Людмила Миколаївна,
Академія внутрішніх військ МВС України,
завідувач кафедри філології та перекладу;
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ЛУЧИК Алла Анатоліївна,
Національний університет
„Києво-Могилянська академія”,
професор кафедри української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
ПЕДЧЕНКО Людмила Вадимівна,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,
завідувач кафедри російської мови
Провідна установа – Дніпропетровський національний університет,
кафедра російської мови, Міністерство освіти
і науки України, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “08” лютого 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул.Артема, 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215 В).
Автореферат розіслано “06 січня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.П. Карпенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Градація належить до тих явищ, які пронизують усю діяльність людини і всю систему мови. Людина пізнає світ і змінює його, постійно порівнюючи і градуюючи явища, ознаки, процеси за різними критеріями. Значення градації для людини відбивається й у самій мові, і в моделях її дослідження.
Градація відіграє значну роль у процесах концептуалізації і категоризації, оскільки вона, по-перше, слугує засобом акумуляції знань про міру, ступінь та інтенсивність різних феноменів, по-друге, часто приймається як ознака, покладена в основу впорядкування уявлень про явища навколишнього світу та систематизації фактів мови. Виявлення комунікативно-прагматичного навантаження градації забезпечує можливість глибокого осмислення механізмів породження і розуміння тексту, здійснення мовного впливу.
Актуальність теми дисертаційного дослідження пояснюється, по-перше, значним поширенням градації в мовленнєвій діяльності людини, а відтак і реальною потребою у виявленні тих особливостей градації, в яких відтворюється зв’язок когнітивних і прагматичних елементів мовної комунікації. По-друге, дослідження мовної градації в семантичному, когнітивному та функціональному аспектах відповідає сучасним підходам до вивчення мовних явищ, оскільки враховує параметри як традиційної, так і нової лінгвістичної парадигми. По-третє, створення цілісних уявлень про особливості вираження градації засобами мови є необхідним для наукового осмислення й розробки інших лінгвістичних проблем, як-от: співвідношення концептуальної і мовної картин світу; дериваційні процеси; варіювання семантичних ознак, до яких належать і градуальні, в комунікативних актах; засоби мовного впливу і т. ін.
Відправною точкою у вивченні мовної градації вважається стаття Едварда Сепіра, який виділив назване явище як особливу лінгвістичну проблему, розробив понятійний апарат і перспективи дослідження цього феномену. Проблема семантичної градації тією чи іншою мірою одержала розвиток у роботах таких зарубіжних лінгвістів, як Д. Болінджер, М. Бірвіш, Л. Заде, Д. Льюіс, Ч. Осгуд, Дж. Сусі, П. Таннебаум, Л. Тондл та ін.
У 80-ті роки ХХ століття з’явилася низка дисертаційних робіт, присвячених різним аспектам цього явища: градуальним особливостям прикметників; специфіці сполучуваності слів, які градуюються, з інтенсифікаторами; мовним засобам репрезентації категорії інтенсивності; функціональній характеристиці стилістичних прийомів зменшення й гіперболізації (роботи Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАДАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок