Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ЗБУТУ ТА ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ЗБУТУ ТА ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

Назва:
ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ЗБУТУ ТА ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,10 KB
Завантажень:
389
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЖКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
УДК 658.8: 339.138
ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ЗБУТУ ТА ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління
підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор
Потьомкін Сергій Костянтинович,
Харківський національний економічний університет,
професор кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Перерва Петро Григорович,
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”, завідувач кафедри організації виробництва та управління персоналом
кандидат економічних наук, доцент
Кендюхов Олександр Володимирович,
Донецький університет економіки і права,
завідувач кафедри маркетингу та менеджменту
Провідна установа – Сумський державний університет, Міністерство освіти і науки України, кафедра маркетингу,
м. Суми
Захист відбудеться “23” лютого 2006 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “23” січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ястремська О. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Трансформація економіки та інтеграція України у світовий економічний простір характеризується диференціацією форм господарювання під-приємств, зокрема в структурі збуту і розподілу споживчих товарів на ринку. Важ-ливою умовою досягнення максимального рівня прибутку вітчизняними підприємс-твами стає вирішення проблеми обґрунтування обсягів збуту і політики розподілу споживчих товарів як на зовнішньому, так і на внутрішніх ринках.
Різними аспектами проблеми раціоналізації процесу управління збутом това-рів та їх розподілом займалися такі вітчизняні вчені, як І. О. Бланк, Н. М. Внукова, Т. М. Градецька, М. П. Денисенко, В. О. Мадибура, П. Г. Перерва, В. С. Пономаренко, Б. А. Со-ловйов, І. В. Сорока, А. О. Старостіна та інші. Серед зарубіжних авторів дана проблема розглядалась в роботах таких вчених, як Б. Вейтц, Д. Джоббер,  Д. Ланкастер, М. Леві, У. Кінг, Д. Клілланд, Дж. Кейнс, Ф. Котлер, Д. Кревенс, Дж. Р. Росситер, Л. Персі та інших.
Але в цих дослідженнях управління збутом споживчих товарів в умовах перехі-дної економіки не повною мірою пов’язано з плануванням виробництва та обґрунтуван-ням обсягів збуту і політики розподілу на рівні підприємств-виробників споживчих товарів регіонального масштабу, не зроблено необхідних акцентів на тому, що в першу чергу їм, як первинним ланкам суспільного виробництва, необхідно приділяти значну увагу прогнозуванню обсягів споживання для забезпечення свого ста-лого розвитку.
Прискорення науково-технічного прогресу, посилення нестабільності ринко-вого середовища, його глобалізація й реорганізація, підвищення важливості соціаль-них аспектів виробництва та інші сучасні зміни в ньому ускладнюють для підприємств збут і розподіл споживчих товарів на ринку, зумовлюють нову про-блематику наукового дослідження. Тобто ця проблема вимагає подальшого ви-вчення.
Таким чином, недостатня розробленість наукових засад обґрунтування обсягів збуту і політики розподілу споживчих товарів визначає актуальність даного дисер-таційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження є складовою нау-ково-дослідних робіт кафедри менеджменту Харківського національного економічного університету за темами “Стратегія розвитку ВАТ “Турбоатом” (номер державної реєстрації 0102U005563) та “Організаційно-економічне забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах” (номер державної реєстрації 0104U000931).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ЗБУТУ ТА ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок