Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Загрузка...

ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ / сторінка 3

Назва:
ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,99 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та переліку використаних джерел із 190 найменувань. Робота містить 118 сторінок основного тексту. Загальний обсяг праці становить 136 сторінок.
Автор висловлює щиру подяку своєму науковому керівникові член-кореспонденту НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору М.О. Шульзі та кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику відділу електропружності Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ В.В. Левченку за постійну увагу, допомогу та корисні поради при написанні дисертаційної роботи.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і задачі досліджень, подано загальну характеристику роботи.
В першому розділі, який складається з двох підрозділів, викладено аналіз сучасного стану теоретичних досліджень, присвячених проблемам взаємодії механічних деформацій твердих тіл з електромагнітним полем. Наведено деякі моделі такої взаємодії. В твердих тілах з впорядкованою магнітною структурою (феро- і антиферомагнетиках, феритах) значних величин може досягати магнітострикція і в теорії деформування таких тіл виникає необхідність досліджувати зв’язані магнітопружні ефекти. Фундаментальні роботи, присвячені теорії магнітопружності, належать В. Новацькому, Л.Д. Ландау, О.М. Гузю, П.Г. Махорту, Г.О. Мєлкову, Ж. Можену, Л.М. Сиркіну, Х. Тірстену, О.І. Ахієзеру, В.Г. Бар’яхтару, С.Т. Пелітмінському, В.Г.Карнаухову, Дж. Такеру, В. Ремптону, C. Kiтелю, Є. Турову, Г.В. Шаврову, Л.Г. Гуляєву, А.Ф. Улітку, М.О. Шульзі, Л.В. Мольченку, Л.П. Хорошуну, С.А. Амбарцумяну, Г.Є. Багдасаряну, З.Н. Данояну та ряду інших авторів.
Далі наведено постановку задач про поширення магнітопружних хвиль для середовищ з властивостями феритів кубічної системи в рамках лінеаризованої магнітострикції з врахуванням феромагнітного резонансу. Систему рівнянь магнітопружності складають: квазістатичні рівняння Максвела для магнітного поля , , , взяті при відсутності електричного поля і вільних струмів, причому ; рівняння руху магнітного моменту ; рівняння механічних коливань, формули для механічних деформацій, нелінійні відносно намагніченості матеріальні залежності. Тут , - індукція і напруженість магнітного поля, - намагніченість, - магнітний потенціал, - сумарне ефективне поле, що діє на магнітний момент . При однорідності процесу намагніченості в фериті, намагніченому до насичення, полем можна знехтувати. Лінеаризація загальних рівнянь магнітопружності проводилася в околі , , для механічного переміщення і , , з малими збуреннями , , для нестатичного магнітного поля. В результаті лінеаризації одержано систему
, ,
, ,
, , (1)
, , .
Тут - пружна стала, - густина, - магнітопружна стала, - гіромагнітне відношення, - намагніченість насичення, - напруженість поля підмагнічування.
В другому підрозділі виконано огляд робіт, в яких вивчається поширення хвиль різної фізичної природи в регулярно-шаруватих середовищах. Значний внесок в розв’язання таких задач зробили Шульга М.О., Савін В.Г., Підлипенець О.М., Зінчук Л.П., Левченко В.В. та ін. Магнітопружні хвилі в магнітострикційних структурах типу шар, півплощина, шар на півплощині, півплощина-півплощина з металізованими і неметалізованими поверхнями розділу та різними властивостями підобластей досліджувалися в роботах Van de Vaart H., Matthews H., Camley R.E., Maradudin A.A., Tsutsumi M., Bhattacharyya T., Kumagai N. та ін. Окремі питання поширення магнітопружних хвиль зсуву в регулярно-шаруватих середовищах вивчалися в статтях Шульги М.О. і Левченка В.В. шляхом зведення хвильових задач до нескінчених систем алгебраїчних рівнянь і їх точного розв’язку. Проведений огляд робіт показав доцільність розвитку теорії поширення магнітопружних хвиль в неоднорідно-періодичних магнітострикційних середовищах і аналізу структури розв’язків хвильових задач на основі гамільтонового формалізму і загальних теорем для періодичних систем, необхідність дослідження загальних закономірностей та вивчення дисперсійних властивостей і просторових форм об’ємних і поверхневих хвиль для конкретних структур.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок