Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,99 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ім. С.П. ТИМОШЕНКА
Ратушняк Тетяна Володимирівна
УДК 534-21:537.634
ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ
В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ
МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Дисертацію виконано в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України,
Київському національному університеті будівництва і
архітектури.
Науковий керівник:
член-кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор Шульга Микола Олександрович,
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України,
завідувач відділу електропружності
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор Карнаухов Василь Гаврилович,
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України,
завідувач відділу термопружності;
кандидат фізико-математичних наук Терещенко Лідія Миколаївна,
Інститут гідромеханіки НАН України,
молодший науковий співробітник відділу прикладної гідродинаміки
Провідна установа:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
кафедра механіки суцільних середовищ, м. Київ
Захист відбудеться “04” липня 2006 р. о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.166.01 в Інституті механіки
ім. С.П. Тимошенка НАН України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Петра Нестерова, 3.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту механіки
ім. С.П. Тимошенка НАН України.
Автореферат розісланий “02” червня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.166.01
д ф.-м. н. О.П. Жук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблеми електромагнітомеханіки пов’язані з вивченням зв’язаних процесів при деформуванні твердих тіл і належать до пріоритетних напрямків механіки. Взаємодія механічних деформацій твердих тіл з електромагнітним полем має різні фізичні механізми і моделі в залежності від електричних і магнітних властивостей матеріалів. У впорядкованих магнітних матеріалах спостерігається магнітострикція, яка може досягати значних величин в феро- і антиферомагнетиках та феритах. Однією з важливих в прикладному і теоретичному сенсі проблем є проблема поширення магнітопружних хвиль в шаруватих, в тому числі і регулярно-шаруватих, магнітострикційних середовищах. Такі дослідження є необхідними при створенні різноманітних пристроїв твердотільної електроніки, принцип дії яких ґрунтується на явищах збудження, передачі і прийому надвисокочастотних хвиль. Таким чином, дослідження, які проводяться в дисертації і присвячені розвитку теорії і вивченню закономірностей поширення магнітопружних та магнітостатичних хвиль зсуву в неоднорідно-періодичних магнітострикційних середовищах, є важливими і актуальними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, результати яких викладені в дисертаційній роботі, передбачені програмами і планами наукових досліджень з природничих наук НАН України і увійшли до звіту по науково-дослідній роботі Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка "Поширення магнітопружних хвиль в феримагнітних середовищах" (№ д.р. 0102U003869).
Мета і задачі дослідження: розробити теорію поширення магнітопружних хвиль в періодично-неоднорідних необмежених і напівобмежених середовищах, дослідити дисперсійні властивості хвиль, зони пропускання і форми об’ємних хвиль, групові швидкості і характер затухання поверхневих хвиль.
Об’єктом дослідження є хвильові процеси в періодично-неоднорідних магнітострикційних середовищах.
Предметом дослідження є закономірності дисперсійного поширення об’ємних і поверхневих магнітопружних хвиль зсуву в періодично-неоднорідних магнітострикційних середовищах з властивостями феритів кубічної системи.
Методи дослідження: формалізм гамільтонових систем в лінеаризованій теорії магнітопружності, теореми Флоке і Ляпунова-Пуанкаре для періодичних систем, чисельні методи розв’язання задач Коші і визначення власних значень (мультиплікаторів) і власних векторів матриць монодромії.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок