Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРЕСА УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

ПРЕСА УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Назва:
ПРЕСА УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,87 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ЗАВОДОВСЬКИЙ Анатолій Анатолійович
УДК 94 (477) “1900-1914”:070:329 (477) (0433)
ПРЕСА УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ
ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України Кам’янець-Подільського державного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор,
член-ко-ре-с-пондент НАН України
Реєнт Олександр Петрович,
Інститут історії України НАН України,
заступник директора, завідувач відділу
історії України ХІХ – початку ХХ століття
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Павко Анатолій Іванович,
Академія муніципального управління,
Міністерство освіти і науки України,
професор кафедри політології;
доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
Рудий Григорій Якович,
Інститут історії України НАН України,
провідний науковий співробітник
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна, кафедра історії України
Захист відбудеться 24 лютого 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціа-лізованої вченої ради Д 26.245.01 в Інституті історії України НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту історії Украї-ни НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4.
Автореферат розісланий 23 січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор О.І.Гуржій
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Динамічні перетворення у суспільстві наприкін-ці ХХ – на початку ХХІ ст. привернули увагу істориків до проблем націєтворення та розбудови української державності, невід’ємною складовою якої є процес політичної структуризації суспільства. Останній своїм корінням сягає початку ХХ ст., коли перші наддніпрянські національні партії намагалися розв’язати весь комплекс політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх та релігійних проблем українців в Російській імперії. Отже, дослідження політичного спадку цих партій, зокрема української соціал-демократії, та ідеологічного доробку їх лідерів у сфері вирішення українського питання є актуальним і становить значний науковий і практичний інтерес. Періодична преса, яка, за влучним висловом А.Шо-пен-га-уера, є “секундною стрілкою історії”, якнайкраще відобразила весь спектр ідей та думок, що були притаманні індивідам та спільноті в цілому цієї епохи.
Більшість істориків, вивчаючи той чи інший бік діяльності української соціал-демократії початку ХХ ст., аналізували партійну періодику, проте її систематичного дослідження зроблено не було, що підтверджує актуальність нашого дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Тема є складовою наукових досліджень, які ведуться у відділі історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України (реєстраційний номер № U00553) та на кафедрі історії України Кам’янець-Подільського державного університету.
Об’єктом дослідження є публікації в періодичних виданнях української соціал-демократії Російської імперії початку ХХ ст., що стосуються українського питання, різноманітні архівні і літературні джерела, монографії, статті, брошури, в яких йдеться про становлення і розвиток періодичних видань української соціал-демократії, їх зміст, напрямки, проблематику й специфіку, склад редакційних колективів, особливості функціонування видань у процесі розвитку і становлення партій та їх ідеології.
Предметом дослідження є преса української соціал-демократії Російської імперії початку ХХ ст., а також комплекс політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх і релігійних проблем, пов’язаних з існуванням українського народу в Російській імперії, його національно-визвольними прагненнями (що, власне, і окреслює зміст терміну “україн-ське питання”).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПРЕСА УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок