Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Назва:
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,98 KB
Завантажень:
318
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
РОЛІНСЬКИЙ Олександр Володимирович
УДК 330.322+334.734:631.115.8
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ
08.02.02.- економіка та управління
науково-технічним прогресом
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Кісіль Микола Іванович,
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділу інвестицій
Офіційні опоненти: доктор економічних наук,
професор, член-кореспондент УААН
Малік Микола Йосипович,
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділу підприємництва
кандидат економічних наук
Старіков Олександр Юрійович
Київський національний
економічний університет
Міністерства освіти і науки України,
асистент
Провідна установа: Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України
Захист відбудеться “4” жовтня 2005 р. о 15 . 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони 10, 3-й поверх, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони 10, кім. 212.
Автореферат розісланий “_30__”_серпня_ 2005р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук Пулім В.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інвестиційна діяльність товаровиробників є одним із найважливіших факторів розвитку ринкової економіки. Активізація інвестиційної діяльності у виробничій і соціальній сферах забезпечує збереження й накопичення капіталу та досягнення позитивних соціально-економічних результатів.
Особливості здійснення інвестиційної діяльності в сільському господарстві залежать значною мірою від організаційно-правових форми господарювання. Серед різних форм господарювання, які набули поширення у процесі аграрної реформи, помітне місце посідають сільськогосподарські виробничі кооперативи. Вони здійснюють інвестиційну діяльність з метою забезпечення економічних, соціальних та інших інтересів учасників, насамперед, шляхом мобілізації капіталу, удосконалення структури й підвищення економічної та соціальної ефективності його використання.
Питаннями інвестицій та інвестиційної діяльності займалися як зарубіжні так і вітчизняні вчені, зокрема В. Беренс, Л. Гітман, П. Самуельсон, Я. Хонко, І.А. Бланк, А.Д. Діброва, І.Й. Дорош, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, І.В. Ліпсіц, О.В. Мертенс, А.А. Пересада, Г.М. Підлісецький, П.С. Рогожин, П.Т. Саблук, В.П. Савчук, О.Ю. Старіков, Т.С. Хачатуров, В.М. Хобта, В.Я. Шевчук та інші. Питанням здійснення виробничої діяльності кооперативними й інтегрованими формуванням, зокрема їх інвестиційній діяльності, присвячені праці В.В. Зіновчука, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, В.А. Пуліма та інших учених.
Однак, незважаючи на багатоаспектність наукових досліджень, питання, пов'язані з інвестиційною стратегією, політикою, джерелами фінансування та напрямами активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів залишаються недостатньо вивченими. Необхідність і практична значимість вирішення цих питань зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідних робіт, які виконуються у відділі інвестицій Національного наукового центру “Інституту аграрної економіки” УААН за темою “Розробити пропозиції щодо інвестиційного забезпечення АПК в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000242).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробленні пропозицій щодо активізації та підвищення ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок