Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Назва:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,88 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Лісова Тетяна Вікторівна
УДК 349.4
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Спеціальність 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право;
природоресурсне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2005
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі екологічного права Національної юридичної акдемії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шульга Михайло Васильович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри екологічного права.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Семчик Віталій Іванович, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, головний науковий співробітник;
кандидат юридичних наук, доцент Мельник Петро Васильович, Юридичний інститут Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, доцент кафедри кримінального права і процесу.
Провідна установа – Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ України, кафедра цивільного і трудового права, Міністерство внутрішніх справ України, м. Одеса.
Захист відбудеться “10” березня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національній юридичній академії України імені Ярослaва Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослaва Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий “7” лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Спасибо-Фатєєва І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Правові приписи, які регулюють суспільні відносини у сфері землеустрою, набувають особливої актуальності і практичної значущості при переході економіки країни до ринкових відносин, в умовах яких і при проведенні сучасної земельної реформи вищезазначений інститут земельного права отримав новий, суттєво збагачений зміст. Низка приписів чинної редакції Земельного кодексу України, безпосередньо присвячених регулюванню суспільних відносин у зазначеній сфері, а також положення Закону України “Про землеустрій”, прийнятого в розвиток Земельного кодексу, потребують поглибленого дослідження, як і розробки рекомендацій щодо їх практичної реалізації. Специфіка й особливості здійснення заходів із землеустрою стосовно різних категорій земель, зокрема, його нових проваджень (розмежування земель державної та комунальної власності; організація і встановлення меж територій природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного й історико-культурного призначення; встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних утворень) теж вимагають детального наукового вивчення.
Вихідними для розробки теми послужили праці таких російських і українських учених в царині екологічного й земельного права, як Г.О. Аксеньонок, В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкова, Ю.О. Вовк, А.П. Гетьман, О.К. Голіченков, В.К. Гуревський, Б.В. Єрофеєв, Ю.Г. Жариков, О.О. Забелишенський, І.О. Іконицька, І.І. Каракаш, Т.В. Ковальчук, О.М. Козир, О.П. Коцюба, С.М. Кравченко, М.В. Краснова, М.І. Краснов, О.І. Крассов, П.Ф. Кулинич, Н.Р. Малишева, П.В. Мельник, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.М. Пащенко, О.О. Погрібний, В.К. Попов, П.Д. Сахаров, В.І. Семчик, Н.І. Титова, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, В.В. Янчук, В.З. Янчук та ін.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з Державною цільовою комплексною програмою “Проблеми удосконалення екологічного законодавства в умовах ринку” Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (державна реєстрація № 0186.0.070871).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття правового змісту землеустрою, зумовленого проведенням земельної реформи, шляхом аналізу земельного законодавства та практики його застосування, земельно-правової і спеціальної літератури; розробка пропозицій і рекомендацій з удосконалення правового регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері провадження землеустрою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок