Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМІЩЕНИХ КУМАРИНІВ ТА ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ

СИНТЕЗ І СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМІЩЕНИХ КУМАРИНІВ ТА ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ

Назва:
СИНТЕЗ І СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМІЩЕНИХ КУМАРИНІВ ТА ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,63 KB
Завантажень:
10
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
КОБРИН леся Олегівна
УДК 547.587.51 + 547.67
СИНТЕЗ І СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМІЩЕНИХ КУМАРИНІВ ТА ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ
02.00.03 – органічна хімія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів-2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
ГАНУЩАК Микола Іванович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
професор кафедри органічної хімії
 
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор ГРИЩУК Богдан Дмитрович,
Тернопільський національний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка,
завідувач кафедри хімії
кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник
КОВТУН Юрій Петрович,
Інститут органічної хімії НАН України,
старший науковий співробітник
відділу кольору та будови органічних речовин
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра органічної хімії, м. Київ
Захист відбудеться “24” січня 2005 року о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, Львів, пл. Св. Юра 3/4, ауд. 240.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий “ 7 ” грудня 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 35.052.01,
кандидат хімічних наук, доцент Скорохода В.Й.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сполуки, що містять кумариновий фрагмент, мають широкий спектр практично цінних властивостей. Серед похідних кумарину виявлені ефективні лікарські препарати, промислово важливі матеріали, що використовуються як барвники для синтетичних тканин, флуоресцентні пігменти для друкарських робіт, в електрографічних і електролюмінесцентних дослідженнях. Значні перспективи синтетичного використання кумаринових сполук відкриваються завдяки розробці нових методів синтезу відомих похідних кумарину та одержання нових сполук на основі кумаринового скелету. Особливо це стосується заміщених у третьому положенні кумаринів.
Незважаючи на широке практичне використання систематичні дослідження спектральних властивостей заміщених кумаринів не проводилися. З метою знаходження загальних закономірностей, на основі яких буде можливо здійснювати цілеспрямований синтез нових органічних світлочутливих матеріалів, особливого значення набуває не лише розробка методів синтезу, а й вивчення взаємозв’язку спектральних характеристик кумаринових сполук з будовою їх молекул.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконувалася в рамках наукових тем кафедри органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка “Закономірності каталітичних реакцій ароматичних солей діазонію з ненасиченими сполуками та їхнє синтетичне використання” (№ держреєстрації 0100U001460), “Закономірності процесу металокомплексного каталізу в реакціях алкенів із солями діазонію” (№ держреєстрації 0103U001893) та теми відділу кольору та будови органічних речовин Інституту органічної хімії НАН України “Наукові основи цілеспрямованого синтезу поліметинових сполук для вирішення питань, пов’язаних з перетворенням світлової енергії” (№ держреєстрації 0102U000053, 2001–2004 рр.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є систематичне дослідження реакції купрокаталітичного арилювання заміщених кумаринів, розробка методів синтезу 3-арилкумаринів, одержання 3- та 6-заміщених функціональних похідних кумарину; вивчення закономірностей спектральних властивостей 3-арил-, 6-арилазо- та 6-арилазометинзаміщених кумаринів.
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:
· вивчення взаємодії кумарину та його заміщених з ароматичними солями діазонію та бісдіазонію, дослідження регіоселективності процесу;
· розробка методів синтезу 3-арил-2Н-2-хроментіонів, оксимів, гідразонів, ізатинових похідних 3-арилкумаринів та продуктів їх подальшого перетворення;
· синтез похідних 6-амінокумарину – 6-азометинових та 6-арилазобарвників;
· дослідження впливу природи екзоциклічного атома в кумариновому фрагменті на спектральні характеристики 3-арилзаміщених кумаринів;
· дослідження особливостей ЯМР 1Н спектрів 3-арил-, 6-арилазо- та 6-арилазометинкумаринів;
· квантово-хімічний розрахунок електронної будови та енергій електронних переходів одержаних сполук;
· систематичне дослідження закономірностей спектрів поглинання та вивчення природи електронних переходів синтезованих похідних кумарину;
· оцінка перспективності використання одержаних речовин як біологічно активних сполук.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СИНТЕЗ І СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМІЩЕНИХ КУМАРИНІВ ТА ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок