Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів.

Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів.

Назва:
Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,80 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
 
Національний аграрний університет
Власова Ольга Григорівна
УДК : 615.+632:634+595.4
Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів
захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів.
03.00.09 - ентомологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ - 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в лабораторії токсикології пестицидів Інституту захисту рослин УААН.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук
Секун Микола Павлович,
Інститут захисту рослин УААН,
завідувач лабораторії токсикології
пестицидів
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Матвієвський Олександр Сергійович,
Інститут садівництва УААН,
головний науковий співробітник
кандидат сільськогосподарських наук
Антонюк Сергій Ісидорович,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри ентомології і
біозахисту рослин
Провідна установа: Державний Нікітський ботанічний сад
УААН, відділ захисту рослин, м. Ялта
Захист дисертації відбудеться "27"листопада 1998 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.004.02 в Націо---нальному аграрному університеті за адресою: 252041, м.Київ, вул. Героїв оборони 15, навчальний корпус N 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національ---ного аграрного університету: 252041, м.Київ - 41, вул. Героїв оборони 11, навчальний корпус N 10.
Автореферат розісланий "23" жовтня 1998 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Менджул В.І.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В складі шкідливої фауни садового аг---роценозу важливе місце займають рослиноїдні кліщі надродини Tetranichoidea. Навіть за умов дотримання системи заходів із захисту садових насаджень від шкідників і хвороб спостеріга---ються спорадичні спалахи їх масового розмноження, що призво---дить до значних втрат урожаю. Складність у забезпеченні ефек---тивного захисту плодових культур від кліщів полягає у здатнос---ті до швидкого формування резистентних до хімічних засобів по---пуляцій в наслідок чого стає не ефективним їх застосування. Отже, токсикологічне обгрунтування вибору акарицидів сучасного асортименту та оптимальної технології їх використання, що по---переджає зниження ефективності препаратів і дозволяє надійно захистити садові насадження від шкодочинності кліщів є важли---вою ланкою удосконалення загального комплексу заходів щодо догляду за садом.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи входить до тематичного плану Інсти---туту захисту рослин УААН і виконується в розділі Державної на---уково-технічної програми "Захист рослин", Інтегровані системи захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів в умовах різних форм господарювання, розділи 05.01.02.(Вивчити дію і післядію пестицидів нового асортименту, їх сумішей на шкідливі організми), 05.01.03. (Вивчити резистентність членис---тоногих, збудників хвороб до пестицидів).
Номер державної реєстрації: 019700 12336
Мета і задачі (завдання) досліджень. Основною метою дос---ліджень було визначення поширення в Україні найбільш шкодочин---них видів тетраніхових кліщів, токсикологічна оцінка акарици---дів з різних класів хімічних сполук та обгрунтування системи їх застосування, яка дозволяє запобігти появі резистентних по---пуляцій шкідників.
Відповідно до цього вирішувались такі питання:
- уточнення видового складу тетраніхових кліщів та зо---нальних особливостей розподілу чисельності популяцій доміную---чих;


--- - вивчення динаміки формування резистентних до акарицидів популяцій глодового, червоного плодового та звичайного паву---тинного кліщів;
- вивчення реверсії чутливості кліщів до токсичної дії акарицидів при зміні асортименту препаратів;
- визначення токсичної дії сучасних акарицидів на різні стадії онтогенезу домінуючих видів тетраніхових кліщів з метою встановлення оптимальних фенологічних строків їх застосування;
- обгрунтування схеми чергування різних акарицидів для попередження формування резистентних популяцій кліщів;
- визначення ефективності сучасних акарицидів при засто---суванні проти павутинних кліщів в садових насадженнях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок