Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Назва:
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,61 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЖЕДЖЕРА Клавдія Віталіївна
УДК 37.06:371.134:7
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. В умовах культурного відродження українського суспільства, його переорієнтації на духовні цінності особливого значення набуває культуротворча функція мистецької освіти, що передбачає вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей на засадах гуманізації, гуманітаризації та примноження національних і світових культурних надбань. На це націлена і державна освітня політика, що знайшло відображення в Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, в Національній доктрині розвитку освіти.
Однією з невід’ємних складових особистісної культури сучасного фахівця мистецької галузі є високий рівень культури спілкування, який забезпечує успішну взаємодію людей не лише у мистецькому середовищі, а й в інших життєвих ситуаціях та виявляється у всебічній обізнаності з феноменом спілкування, осягненні його цінності, соціально адекватних регулятивних програмах, ефективній комунікативній поведінці.
Актуальність потреби формувати культуру спілкування є очевидною з огляду на динамічний розвиток й глобалізацію комунікативних процесів в галузі освіти та в усіх сферах суспільного життя, пов’язані з входженням нашої держави у європейський освітній простір. Важливість цього завдання зумовлюється реальним станом сформованості культури спілкування сучасної молоді, у міжособистісних відносинах якої мають місце порушення моральних норм та принципів.
На необхідності комунікативної підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей наголошують вчені О. Рудницька, В. Семенов, Л. Столович.
Формування культури спілкування особистості є предметом багатьох наукових досліджень (О. Даниленко, І. Мачуська, П. Решетніков, Г. Чайка, Т. Чмут). Висвітленню окремих аспектів окресленої проблеми присвятили дисертаційні роботи М. Ісаєнко, А. Москаленко (вироблення комунікативних умінь), Л. Лучкіна, О. Уваркіна (удосконалення мовленнєвої культури), І. Дроздова (розширення мовленнєвої компетентності), І. Тимченко (підвищення комунікативної культури), С. Макаренко (поліпшення комунікативної компетентності).
Значний внесок у дослідження феномена культури спілкування зробили вчені, котрі вивчали питання педагогічного спілкування (Д. Балдинюк, О. Бодалєв, Г. Васянович, В. Грехнів, Т. Іванова, А. Мудрик). Заслуговують на увагу праці, в яких розкриваються зміст і засоби формування культури спілкування різних категорій населення, у тому числі студентської молоді (Л. Волченко, Г. Загадарчук, Г. Потиліко). Особливий інтерес викликають роботи, в котрих висвітлюються окремі питання, що стосуються культуровідповідного розвитку майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей (О. Протанська, З. Черуха, С. Якимчук).
Розгляд проблеми культури спілкування здійснюється на перетині більш загальних наукових проблем, а саме – культури й спілкування. Праці, котрі присвячені розв’язанню першої з них (М. Злобін, В. Келле, Д. Лалетін, Е. Маркарян, В. Межуєв, Л. Могильний, В. Муляр, Е. Соколов, А. Флієр), є основою для з’ясування сутності феномена культури спілкування майбутнього фахівця мистецької спеціальності.
Результати досліджень проблеми спілкування (Б. Ананьєв, Г. Андреєва, М. Каган, Н. Казаринова, В. Куніцина, О. Леонтьєв, Б. Ломов, В. Мясищев, Б. Паригін, В. Погольша) дають можливість конкретизувати зміст досліджуваного явища. У контексті визначення шляхів його формування привертають увагу висновки вчених про: зумовленість процесу спілкування чинниками соціо-культурного середовища (Л. Орбан-Лембрик); взаємозв’язок і взаємозумовленість духовних та гуманістичних вимірів культури (Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок