Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІЖФАЗНИЙ ІМПЕДАНС. ФАРАДЕЇВСЬКІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

МІЖФАЗНИЙ ІМПЕДАНС. ФАРАДЕЇВСЬКІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Назва:
МІЖФАЗНИЙ ІМПЕДАНС. ФАРАДЕЇВСЬКІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,07 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЖЕЛАЛІ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 621.13
МІЖФАЗНИЙ ІМПЕДАНС.
ФАРАДЕЇВСЬКІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
02. 00. 05 – електрохімія
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук
Дніпропетровськ – 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в науково-дослідному інституті хімії при Харківському
національному університеті ім. В.Н. Каразіна, Міністерство освіти та науки України
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Ларін Василь Іванович,
НДІ хімії при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, директор, завідувач відділу фізичної хімії та електрохімії розчинів.
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук, професор
Кублановський Валерій Семенович,
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В. І. Вернадського НАН України, завідувач відділу електрохімії водних розчинів.
доктор хімічних наук, професор
Кузнєцов Олександр Олександрович,
Дніпродзержинський технологічній університет, завідувач кафедри фізичної та аналітичної хімії.
Провідна установа: | Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича , кафедра фізичної і аналітичної хімії та екології хімічних виробництв, Міністерство освіти та науки України, м. Чернівці.
Захист відбудеться “ 25 ” червня 2004 р. о 1100 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 при Українському державному хіміко-технологічному університеті за адресою:
49005, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8, ауд. 220.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету за адресою:
49005, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8.
Автореферат розісланий “ 19 ” травня 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, канд. хім. наук, доц. |
І.Д. Пініеллє
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Активна частина вхідного імпедансу електрохімічної системи поряд з реактивною частиною є одним з найважливіших параметрів, які несуть інформацію про стан міжфазної межі. Вона дає відомості про швидкісні характеристики електродних стадій. Цілеспрямоване регулювання складу розчину, температури, поляризаційної напруги дозволяє міняти цей параметр і тим самим істотно впливати на швидкісні характеристики електродних процесів, або змінювати сам механізм. Для цього необхідне знання законів, за якими відбувається зміна цього параметра. Вивчення кінетики електродних процесів на надчистих металах, таких як Pt, Fe і Cd при катодній і анодній поляризаціях дозволяє уточнювати формулювання нелінійного рівняння електрохімічної кінетики для систем Me/Меn+ і Me/Red–Ox у випадку механізму уповільнений розряд – іонізація. Дані про адсорбцію ПАОР і їхню переорієнтацію, також як і інформація про кінетику і механізм електродних реакцій на Fe, очищеному електронно-променевою зонною плавкою, в літературних джерелах практично відсутні. Одержання цих даних і їхній аналіз є актуальною задачею, як у теоретичному плані, так і в прикладному аспекті.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є систематичним дослідженням, виконаним в інституті хімії при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна відповідно до тематичного плану Міністерства освіти та науки України “Теоретичні й експериментальні дослідження процесів іонізації і електрокристалізації металів у водних і водно-органічних середовищах” (№ держ. реєстрації 0101U002784).
Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала у встановленні теоретичних закономірностей зміни активної складової міжфазного імпедансу від перенапруги для різних механізмів електродних процесів і їхній експериментальній перевірці, в уточненні кінетичного рівняння, яке використовується для опису механізму розряд-іонізація, і у використанні температурної залежності активної складової імпедансу для розрахунку енергії активації електродної стадії.
У зв'язку з цим було сформульовано наступні основні задачі дослідження:–
виведення рівнянь, які описують залежність активного і реактивного компонентів адсорбційного імпедансу від потенціалу у випадку уповільненої стадії адсорбції Red-Ox форм, їхню експериментальну перевірку;–
виведення нелінійних рівнянь електрохімічної кінетики для механізму розряд-іонізація, які враховують опори переносу заряду, їхню експериментальну перевірку;–
виведення рівняння, яке описує реальну енергію активації електродної стадії як функцію похідної від логарифма дійсного компонента імпедансу при нульовій частоті за потенціалом і температурою, його експериментальну перевірку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МІЖФАЗНИЙ ІМПЕДАНС. ФАРАДЕЇВСЬКІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок