Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> іСТОРИЧна ДИНАМіКА еКСПРЕСИВіВ НЕГАТИВНОї емоційНОСТі в англійському ДИСКУРСі xvi – xx ст.

іСТОРИЧна ДИНАМіКА еКСПРЕСИВіВ НЕГАТИВНОї емоційНОСТі в англійському ДИСКУРСі xvi – xx ст.

Назва:
іСТОРИЧна ДИНАМіКА еКСПРЕСИВіВ НЕГАТИВНОї емоційНОСТі в англійському ДИСКУРСі xvi – xx ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,11 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський НАЦіОНАЛЬний університет
імені В.Н. КАРАЗІНА
БиЦЕНКО ТеТЯНА оЛЕКСАНДРіВНА
УДК 811.111’42
іСТОРИЧна ДИНАМіКА еКСПРЕСИВіВ НЕГАТИВНОї
емоційНОСТі в англійському ДИСКУРСі xvi – xx ст.
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі перекладу та англійської мови Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор філологічних наук, професор
Шевченко Ірина Семенівна,
завідувач кафедри ділової іноземної мови
та перекладу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Офіційні опоненти: |
доктор філологічних наук, доцент
КаЛИТА аЛЛа АНДРіївна,
завідувач кафедри фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету
кандидат філологічних наук,
аНДРІЄнко Тетяна ПЕТрІвна, доцент кафедри іноземних мов Київського університету туризму, економіки і права
Провідна установа: |
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, кафедра граматики
англійської мови, Міністерство освіти
і науки України, м. Одеса
Захист відбудеться “22” квітня 2004 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий “16” березня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.П. Мартинюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована робота присвячена діахронічному дослідженню мовленнєвих актів експресивів негативної емоційності в англійському дискурсі в комплексі їх мовних, прагматичних, психологічних, когнітивних і соціальних характеристик.
Традиційно лінгвістика концентрувалася на вивченні емоційної лексики (Л.Г. Бабенко, Є.М. Галкіна-Федорук, В.І. Шаховський та ін.); накопичені різноманітні відомості про емотивну стилістику тексту й експресивний синтаксис (В.І. Болотов, М.В. Гамзюк, Н.О. Позднякова), однак їх діахронічний аналіз залишався поза увагою. Дослідження фонетичних особливостей функціонування емоційних висловлень (О.М. Алексієвець, А.А. Калита, Н.Д. Свєтозарова, Я.Р. Федорів, Т.В. Янчева) розкриває взаємозалежність їх фонетичних і семантико-прагматичних аспектів.
Останнім часом проблеми вербалізації емоцій стали об'єктом інтенсивного аналізу в когнітивній лінгвістиці: запропоновано сценарії вербалізації окремих емоцій (G. Lakoff, Z. Kцvecses ?а ін.) та розпочато дослідження емоційних концептів (А. Вежбицька), хоча їх розуміння вимагає уточнення.
У межах прагмалінгвістики висловлення, що слугують вербалізації емоцій, отримують нове висвітлення в теорії мовленнєвих актів (далі – МА): описані МА експресиви (Дж. Серль, G.N.A.і запропоновані різні тлумачення їх статусу в плані синхронії (Дж. Остін, Г.Г. Почепцов, J.та ін.). Уточнено окремі функціональні характеристики МА експресивів, їх формально-синтаксичні моделі в англійській мові (Т.А. Фесенко, І.Є. Фролова, Р.В. Шиленко). Простежено діахронічні особливості іллокутивної сили емотивності в прямих і непрямих МА (Т.П. Андрієнко, Л.Р. Безугла, В.І. Карабан, Л.В. Михайлова, І.С. Шевченко), однак дотепер немає цілісного уявлення про сучасний стан та історичний розвиток прагмасемантичних характеристик вербалізації негативних емоцій.
Із зверненням сучасної лінгвістики до дослідження дискурсу (А.Д. Бєлова, В.І. Карасик, М.Л. Макаров, Г.М Яворська) сформувалися передумови для системного усвідомлення вербалізації емоцій у дискурсі, що вимагає аналізу дискурсу негативної емоційності, МА експресивів негативної емоційності як його мінімальних одиниць та висвітлення прагмасемантичних різновидів цих експресивів як у плані синхронії, так і діахронії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: іСТОРИЧна ДИНАМіКА еКСПРЕСИВіВ НЕГАТИВНОї емоційНОСТі в англійському ДИСКУРСі xvi – xx ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок