Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЦЕФАЛОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ

ЦЕФАЛОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ

Назва:
ЦЕФАЛОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,78 KB
Завантажень:
443
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАЛІНІЧЕНКО Юрій Анатолійович
УДК: 611.314 – 611.716.1/.4
ЦЕФАЛОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ
14.03.01 – нормальна анатомія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті
МОЗ України.
Науковий керівник:
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Ковешніков Володимир Георгійович, Луганський державний медичний університет, завідувач кафедри нормальної анатомії людини.
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор Сікора Віталій Зіновійович, Сумський державний університет, завідувач кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії і гістології медичного факультету;
- доктор медичних наук, професор Костиленко Юрій Петрович, Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава), завідувач кафедри анатомії людини.
Провідна установа:
Івано-Франківська державна медична академія, МОЗ України, кафедра нормальної анатомії.
Захист відбудеться “30” жовтня 2003 р. о 14-00 год. на засіданні спеціалізованної вченої ради Д 64.600.03. при Харківському дер-жавному медичному університеті (61022, м. Харків-22, пр. Правди, 12).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, пр. Леніна,4).
Автореферат розісланий "29" вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук, доцент Терещенко А.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Велика кількість сучасних краніологічних досліджень була спрямована на вивчення розвитку черепу в цілому, де ос-новна увага приділялася вивченню мозкового відділу черепу (А.А.-Ані-кі-єнко та співавт, 1996; М.П. Бурих, 1991; М.П.Бурих, І.А.Григорова, 2002; В.Г.Ковешніков, 1972; О.В.Фліс та співавт., 2001). Останнім ча-сом виникла необхідність вивчення морфології та вікової динаміки роз-витку лицевого черепу дитини з метою розробки сучасних методів ді-агностики й ортодонтичного лікування (Т.Я.Сухомлінова, 1998; І.В.Токаревич, 1998; Каськова Л.Ф., 2001).
В Україні протягом останнього десятиріччя спостерігається значне зростання поширеності стоматологічних захворювань як серед дорос-ло-го населення, так і серед дітей (П.М.Скрипніков, 2002).
Морфологічні зміни зубощелепної ділянки посідають одне з пер-ших місць серед захворювань лицевого відділу черепу. Функціональні і морфо-ло-гічні зміни виявляються вже у 72,5% трирічних дітей (С.В.Косенко, 2001). Кожна друга дитина потребує в даний час висококваліфікованої ор-то-донтичної допомоги. Найбільш ефективним і доцільним шля-хом по-ліпшення стану стоматологічного здоров'я дитячого населення Ук-ра-ї--ни є розробка на державному рівні стратегічних напрямків профі-лактики сто-матологічних захворювань.
Зростання кількості морфологічних відхилень є тісно взає-мо-за-леж-ним із функціональними порушеннями, що обумовлює естетичні по-ру-шен-ня обличчя. Виникає порочне коло, що призводить до порушення біо-логічної рівноваги організму та навколишнього середовища, вини-ка-ють зміни зубощелепної ділянки (В.Д.Куроєдова, 1999; Г.М.Мельничук та співавт, 2001).
За даними багатьох досліджень морфологічних змін зубощелепної системи виявляються в середньому у 33,7% оглянутих дітей (І.А.-Ру-ка-віш-ні-кова та співавт, 1999; Г.М.Гаврилів, 2001 ). З часом загальна частота ор-то-донтичних аномалій, пов'язаних із розвитком прикусу невпинно зростає. Відповідно до даних сучасних наукових досліджень, зубо-ще-леп-ні де-фор-мації мають слабку тенденцію до саморегуляції, у той же час ви-кли-ка-ючи значні порушення естетики обличчя, збільшуючи схильність до ка-рі-є-су.
Аналізуючи сучасні методики проведення морфометричних до-слі-джень голови та обличчя у дітей із змінами зубощелепної ділянки, ми при-ходимо до висновку про необхідність розробки методу діаг-нос-ти-
ки, що дозволив би вивчати будову зубних рядів у сукупності з бу-довою лицевого черепу відносно системи стандартних координат, що були б загальними і співвідносилися б із параметрами щелеп (П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЦЕФАЛОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок