Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДИН

КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДИН

Назва:
КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,77 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 538.9
КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДИН
спеціальність 01.04.02 — теоретична фізика
спеціальність 01.04.14 — теплофізика та молекулярна фізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
КИЇВ 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Чалий Олександр Васильович
завідувач кафедри медичної та біологічної фізики
Національного медичного університету
ім. акад. О.О. Богомольця (м. Київ)
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор,
академік НАН України
Загородній Анатолій Глібович
директор Інституту теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова НАН України (м. Київ)
доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Головко Мирослав Федорович
завідувач відділом теорії розчинів
Інституту фізики конденсованих систем
НАН України (м. Львів)
доктор фізико-математичних наук, професор
Маломуж Микола Петрович
професор кафедри теоретичної фізики
фізичного факультету
Одеського національного університету
ім. І.І. Мечнікова (м. Одеса)

Захист відбудеться “_12_” _лютого__ 2008 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.08 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, просп. Глушкова 2, корпус 1, фізичний факультет, ауд. 500.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “_9_” _січня_ 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат фізико-математичних наук Свечнікова О.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертаційна робота присвячена створенню теорії просторових кореляцій в багатокомпонентних рідинних системах, яка би пояснювала ізоморфну поведінку систем з локальним типом міжчастинкової взаємодії в близькому до критичного стані. Для вирішення цієї проблеми в роботі розв’язано низку задач, пов’язаних з розрахунком парних кореляційних функцій, статистичних кореляторів, зсувів критичних параметрів, розподілу директора в мезоморфних системах з домішками та профілів розподілу густини компонентів рідких сумішей. Розглянуті просторово необмежені ізотропні та анізотропні системи, багатокомпонентні рідини зі скінченними розмірами, мезоморфні суміші, а також модельні системи, що близькі за своїми властивостями до багатокомпонентних розчинів.
Актуальність теми. Рідинні системи, що складаються з великої кількості компонентів, викликають практичний інтерес. Наявні експериментальні дані дозволяють стверджувати, що за певних умов бінарні та багатокомпонентні (число компонент більше двох) рідини в критичному та близькому до критичного станах характеризуються ізоморфною поведінкою. Зокрема, згідно експериментів по опалесценції світла в розчинах інтенсивність розсіяння досить точно описується формулою Орнштейна-Церніке, як і для інтенсивності розсіяння світла в однокомпонентних системах. Залежності зсувів критичних параметрів від лінійних розмірів системи в просторово обмежених багатокомпонентних рідинах мають скейлінговий вигляд, так само як для простих систем. Ці та ряд інших фактів вимагають ґрунтовного пояснення. Таким чином, існує потреба в створенні теорії, що би пояснювала, з одного боку, причини ізоморфності систем з різним числом компонентів, а з іншого, давала чіткі критерії існування такої ізоморфності.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках комплексної наукової програми університету “Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій”, підпрограми “Фундаментальні дослідження молекулярних процесів в рідинних, медико-біологічних і наносистемах, що визначають їх рівноважні та кінетичні властивості” (№06БФ051-01, науковий керівник – академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Булавін Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок