Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЇ ГАЗІВ НА ПОВЕРХНІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЇ ГАЗІВ НА ПОВЕРХНІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

Назва:
МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЇ ГАЗІВ НА ПОВЕРХНІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,21 KB
Завантажень:
393
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ
ПЕТРОВА
Наталія Вікторівна
УДК 53.072, 53:681.3
МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЇ ГАЗІВ НА ПОВЕРХНІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ
01.04.04. – фізична електроніка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті фізики НАН України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ПТУШИНСЬКИЙ Юрій Григорович,
Інститут фізики НАН України,
головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ЛИТОВЧЕНКО Володимир Григорович,
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, завідувач відділу.
Доктор фізико-математичних наук, професор
БРАУН Олег Михайлович,
Інститут фізики НАН України,
провідний науковий співробітник.
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
радіофізичний факультет, Київ.
Захист відбудеться “24” листопада 2005 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.159.01 в Інституті фізики НАН України за адресою: 03659, м.Київ, пр. Науки 46.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізики НАН України за адресою: 03659, м.Київ, пр. Науки 46.
Автореферат розісланий 20 жовтня 2005 р.
Вчений секретар cпеціалізованої вченої ради О.О. Чумак


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Інтерес до адсорбції газів на поверхні перехідних металів зумовлений не тільки практичною важливістю досліджень (достатньо згадати необхідність подальшої розробки каталізаторів та сенсорів, а також твердотільного носія водню, як екологічно чистого палива), але й можливістю всебічного дослідження адсорбційних систем з метою отримання нових знань про властивості поверхні.
Сучасні уявлення про механізми дисоціативної адсорбції водню на поверхні перехідних металів формуються за рахунок експериментальних досліджень із застосуванням методу молекулярного пучка, дифракції повільних електронів, скануючої тунельної мікроскопії, та теоретичних квантово-механічних розрахунків шестивимірних потенціальних поверхонь. На основі цих досліджень отримано відомості про стан адсорбованої частинки, кінетику адсорбційно-десорбційних процесів, структуру адсорбованого шару та характер потенціалу взаємодії між частинками та поверхнею.
За допомогою сучасних методів розрахунків (в рамках теорії функціонала електронної густини) можна з високою надійністю оцінити енергію зв'язку атома або молекули з поверхнею, визначити найбільш вигідні для адсорбції центри, а також оцінити величину енергії взаємодії між адсорбованими частинками. Однак значні труднощі виникають при порівнянні результатів таких модельних розрахунків з експериментальними даними. Значною мірою це зумовлено тим, що в експериментах зазвичай досліджуються інтегральні характеристики, в той час як розрахунки дають чисельні значення параметрів взаємодії між частинками та поверхнею, які не завжди можуть бути безпосередньо застосовані для інтерпретації результатів досліджень кінетики адсорбції.
З метою дослідження ймовірнісних процесів в системах з великою кількістю частинок доцільно застосовувати математичне моделювання методом статистичних випробувань (Монте Карло). Використання методу Монте Карло для моделювання процесів в таких випадках є найбільш виправданим і дозволяє перевірити та уточнити існуючі уявлення про механізми тих чи інших процесів на поверхні, а також запропонувати нові концепції їх пояснення. Фактично цей метод дозволяє провести комп'ютерний експеримент, в якому за основу беруться фізичні уявлення, сформовані в результаті експериментальних та теоретичних досліджень даної адсорбційної системи.
На поверхні перехідних металів Мо(110) та W(110) водень адсорбується дисоціативно з хемосорбцією окремих атомів, а при достатньо низьких температурах (5К) і у вигляді молекули. Після заповнення атомарного шару водню подальша адсорбція відбувається у молекулярному вигляді. Таким чином, при дисоціативній адсорбції важливу роль в кінетиці відіграють молекулярні адсорбційні стани, які можна розглядати як передстани для подальшої хемосорбції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЇ ГАЗІВ НА ПОВЕРХНІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок